Studujte doktorský program, tvořte s námi lepší budoucnost

Doktorské studium je určeny pro ty, kdo se chtějí prosadit v oboru, zajímá je vlastní rozvoj a výzkumná práce. Nabízí možnost vycestovat do zahraničí v rámci studijních či pracovních pobytů, účastnit se mezinárodních konferencí a poznávat zajímavé lidi. Standardní délka studia je 4 roky a po jeho zdárném dokončení získáte titul doktor – Ph.D.

Přihlaste se na doktorské studium na FES.

Přihlášku pro dodatečné přijímací řízení lze podat od 4. července do 31. srpna 2022.

Přijímací zkoušky do doktorských studijních programů Regionální a veřejná ekonomie Ekonomika a management se uskuteční dne 5. září 2022 od 8,30 hod. v  místnosti EA02023 v budově Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (adresa: Studentská 84, 532 10 Pardubice).

Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu Aplikovaná informatika a Systémové inženýrství a informatika se uskuteční dne 14. září 2022 od 9 hod. v místnosti J17 v budově Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (adresa: Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové).

Výhody doktorského studia

  • Budete mít statut studenta.
  • Můžete vyrazit do zahraničí.
  • Za studium neplatíte, naopak získáte stipendium až ve výši 18 000,-Kč každý měsíc v 1. ročníku prezenčního studia.
  • Při studiu si tempo určujete sám/sama.
  • Budete samostatně pracovat na vlastním výzkumu od zvolení tématu, přes návrh řešení, až po publikování a prezentaci výsledků.
  • Na studium nejste sám/sama – celým studiem vás provází školitel.
  • Budete se podílet na výuce předmětů nebo na společném projektu.

Máte otázky? Podívejte se na časté dotazy nebo napište koordinátorce studia.

Studijní programy


Studijní program Regionální a veřejná ekonomie

Doktorský studijní program se opírá o dvě základní vědní disciplíny, a to "veřejnou ekonomii" a "regionální ekonomii". Důraz je kladen na zkoumání potřeb regionů, které determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. 

Regionální a veřejná ekonomie

Studijní program Ekonomika a management

Studijní program se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to Teorie a metody řízení a Ekonometrie. Tyto disciplíny z oblasti managementu jsou doplněny disciplínou Ekonomie zahrnující vybrané oblasti mikroekonomie a makroekonomie. Doktorský studijní program reflektuje potřeby pracovního trhu po vysoce kvalifikovaných manažerech.

Ekonomika a management

Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Cílem specializace Informatika ve veřejné správě je získání hlubokých a systematických znalostí s důrazem na návrh a rozvoj informačních a komunikačních technologií zaměřených do oblastí veřejné správy.

Systémové inženýrství a informatika

Studijní program Aplikovaná informatika

Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných zkoumat, navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a zejména aplikovat moderní informační, komunikační a znalostní technologie v různých průmyslových a dalších oblastech. 
 

Aplikovaná informatika

Studijní programy v angličtině


 

false

Programme Regional and Public Economics

false

Degree acquired:                     Ph.D.   
Form of Study:                            full-time / part-time
Language of Instruction:    English
Standard Length of Study: 4 academic years
Annual Tuition Fee:                 CZK 3,000 (approx. EUR 120) 

The study specialization is built upon two fundamental scientific fields: “Public Economics” and “Regional Economics”. The doctoral study programme reflects the needs of the European economic region. At the same time it puts the accent on the dynamic development of information and communication technologies applied in the management of regional development. The study programme is oriented towards the issues of the economic efficiency of individual entities operating within a region, as well as the issues of the economic efficiency of a region as a whole. The doctoral study programme complies with the scientific and research goals of the Faculty focusing on the analysis and modelling of regions and their information interconnection.

true

Programme System Engineering and Informatics

false

Degree acquired:                     Ph.D.   
Form of Study:                            full-time / part-time
Language of Instruction:    English
Standard Length of Study: 4 academic years
Annual Tuition Fee:                 CZK 3,000 (approx. EUR 120) 

The objective of the study specialization is the education of qualified experts for a wide range of positions in economics and administration, whereby such experts should be able to propose, implement, professionally develop and apply information and communication technologies and to use computer-supported methods in decision making processes. The study course comprises educational activities organized by three Faculties (The Faculty of Economics and Administration of the University of Pardubice, the Faculty of Economics of the Technical University of Liberec, and the Faculty of Management and Information Technology of the University of Hradec Králové). The programme has not been conceived as a parallel course of study, given at the participating faculties, but as a common course of study that depends upon counts on both student and lecturer mobility. All three faculties are equipped with modern information infrastructures, which markedly improves mutual communication.

true

Programme Applied Informatics

false

Degree acquired:                     Ph.D.   
Form of Study:                            full-time / part-time
Language of Instruction:    English
Standard Length of Study: 4 academic years
Annual Tuition Fee:                 CZK 3,000 (approx. EUR 120) 

The PhD study programme is focused on mastering the scientific methods of research and system development based on the use of information technology for data collection, transmission, storage and processing of information and knowledge. Following issues are reflected within the framework of this study programme: design, implementation, evaluation, use and maintenance of systems, which are based on computer application in various information domains. It includes computer equipment, software, organizational and human aspects, industrial and commercial applications.
Emphasis is placed on creative application of informatics methods and tools for solving various problems of real world.

The aim of the study is to train highly qualified professionals who will be able to examine, design, implement, realize, develop, and apply modern information, communication and knowledge technology in various industrial and other areas.

true

Studijní a zkušební řád

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Studijní a zkušební řád356.42 KB
false
Rozšířit fotografii: 
true