Studujte doktorský program

Studujte doktorský program, tvořte s námi lepší budoucnost.

Doktorské studium je určeno pro ty, kdo se chtějí prosadit v oboru, zajímá je vlastní rozvoj a výzkumná práce. Nabízí možnost vycestovat do zahraničí v rámci studijních či pracovních pobytů, účastnit se mezinárodních konferencí a poznávat zajímavé osobnosti. Standardní délka studia je 4 roky a po jeho zdárném dokončení získáte titul Ph.D. Za studium v českém jazyce neplatíte, naopak získáte stipendium. Doktorské programy můžete studovat i v anglickém jazyce.

 

Prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan: „Doktorské studium je obrovská životní výzva, na jejichž zvládnutí nejsem sám – budu členem týmu a mám svého školitele, který mi vždy pomůže… Díky doktorskému studiu získává moje svoboda další obrovský rozměr!"

JUDr. Jana Janderová, Ph.D., proděkanka: „Doktorské studium mám spojené s intelektuální pokorou. Na konci magisterského studia konečně věci získávaly hlubší smysl, když do sebe zapadaly jako dílky skládačky; zároveň jsem si však uvědomila, jak málo toho ještě vím. Doktorské studium mi pak jako jasná volba přineslo možnost intenzívně přemýšlet o vybraném tématu, hledat a nacházet řešení a mnohdy až dětinskou radost z poznání.“

Doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D., vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu: „Prodloužení studentského života, setkávání se zajímavými lidmi, poznání krásy a složitosti vědecké práce, prohloubení znalostí a získání řady nových dovedností a pro mne osobně také znamená vstupní bránu na akademickou půdu."

Bc. Radka Bartoníčková, referentka pro vědu a tvůrčí činnost: „Doktorské studium je určeno všem těm, kteří mají zájem o propojení studia s vědeckou prací. Po jeho úspěšném ukončení získává absolvent titul Ph.D., čímž se mu otevírá možnost širokého uplatnění jak ve vědních oborech tak i v samotné praxi. Ráda Vám budu průvodcem doktorským studiem na Vaší cestě k úspěchu…“

Ing. Ondřej Kuba, Ph.D. student: „Doktorské studium považuji za příležitost jak rozvíjet nejen sám sebe, ale přispět svými výsledky k rozvoji celé společnosti. Studium vám nabídne řadu možností, o kterých jste dříve neměli ani ponětí."

Ing. Kateřina Příhodová, Ph.D. studentka: „Technologie mě baví, proto jsem svou pozornost při studiu zaměřila na lidské ruce, jsou unikátní.  Zkoumám, jak využít vlastnosti našich rukou pro nové způsoby zabezpečení. Možná přijdu s novou metodou, která doplní otisk prstu, oční duhovku nebo hlas o nový biometrický prvek - tvar nebo teplotu ruky."

Ing. Markéta Libiaková, Ph.D. studentka: "Doktorské studium pro mě znamená možnost věnovat se i nadále oboru, který mě zajímá a baví. Zajímavou výzvou je i stáž na zahraniční univerzitě."

Ing. Bernard Vaníček, Ph.D. student: "Nejvíce mě u doktorského studia zaujala pedagogická činnost, neboť možnost vzdělávání studentů a přispívání k všeobecně vyšší vzdělanosti považuji za smysluplné. Studium nabízí také možnost prohloubení znalostí a účast na konferencích, kde se lze setkat s největšími odborníky z oboru."

Rozšířit fotografii: 
true