Informační a poradenské centrum FES

Informační a poradenské centrum nabízí:

  • uchazečům o studium,
  • studentům,
  • budoucím absolventům,
  • absolventům

bezplatné služby v oblastech:

  • studijně-informačního poradenství (pomoc při řešení problémů souvisejících se studiem, informace o možnostech a podmínkách studia na FES Univerzity Pardubice, informace o nabídkách různých typů vzdělání pro studenty, podpora v prvních týdnech studia),
  • podpory a pomoci  studentům se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • poradenství pro středoškolskou mládež (příprava středoškoláků ke studiu),

 

Kde nás najdete: přízemí budovy FES, studijní oddělení  - Studentská 84, 532 10  Pardubice.

 

Mgr. Jana Vágnerová,

Mgr.
Jana
Vágnerová


Fakulta ekonomicko-správní

jana.vagnerova@upce.cz
466 036 142
Rozšířit fotografii: 
true