Informační a poradenské centrum FES

Informační a poradenské centrum nabízí:

  • uchazečům o studium,
  • studentům,
  • budoucím absolventům,
  • absolventům

bezplatné služby v oblastech:

  • studijně-informačního poradenství (pomoc při řešení problémů souvisejících se studiem, informace o možnostech a podmínkách studia na FES Univerzity Pardubice, informace o nabídkách různých typů vzdělání pro studenty, podpora v prvních týdnech studia),
  • podpory a pomoci  studentům se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • poradenství pro středoškolskou mládež (příprava středoškoláků ke studiu),
  • profesního poradenství (informace o nabídkách a trendech na trhu práce). 

Současně se IPC FES zabývá i poradenskou a informační činností ve vztahu k uplatnění absolventů v praxi, sleduje možnosti propojení profesních požadavků praxe se  zpětnou vazbou k výukovým možnostem a spolupracuje při vytváření tradic školy a budování povědomí veřejnosti.

Kde nás najdete: přízemí budovy FES  - Studentská 84, 532 10  Pardubice.

Otevřeno:  pondělí - pátek  od 7:30 do 15:30. Schůzka mimo tyto hodiny je možná po domluvě.

 Ivana Veselá,

Ivana
Veselá


Fakulta ekonomicko-správní

ivana.vesela@upce.cz
466 036 454
Rozšířit fotografii: 
false