Vědecko výzkumné projekty Fakulty ekonomicko-správní

Fakulta chce být pracovištěm, které klade velký důraz na rozvoj vědecké činnosti svých akademických pracovníků a všemožně tento rozvoj podporuje. Vědecko-výzkumná činnost fakulty je zaměřena na kvalitní výzkum. Úspěšně podává projekty v rámci Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, projektu financovaném z prostředků EU, MŠMT, včetně projektů Studentské grantové soutěže a institucionálních rozvojových projektů. 


 

Databáze projektů

V databázi je možné si prohlédnout veškeré projekty FES. Vyhledávání je dle řešitele a poskytovatele projektu, roku, či programu.

Prohlédnout projekty
Rozšířit fotografii: 
true