Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fes

Ústav ekonomických věd zabezpečuje výuku obecných a aplikovaných ekonomických předmětů ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Finance, Ekonomika a management a Informatika a systémové inženýrství v prezenční a kombinované formě studia v českém jazyce, pro vybrané studijní programy (zejména Regional Development and Governance), resp. studenty na výměnných pobytech Erasmus+ i v jazyce anglickém.

Nabídka zajišťovaných předmětů představuje velmi široké portfolio. Zahrnuje předměty vycházející ze samotné podstaty ekonomických věd – jde tedy o výuku obecné ekonomie jako teoretické vědní disciplíny, představující základ pro aplikované obory. Ty směřují do různých oblastí od veřejného sektoru až po oblast financí a jejích jednotlivých částí.

Studium


Vyučované předměty

Podílíme se na uskutečňování všech studijních programů realizovaných na fakultě, a to jak na bakalářském a magisterském stupni, v případě oboru Regionální a veřejná ekonomie i na doktorském stupni studia.

Témata závěrečných prací

Vypisujeme témata bakalářských a diplomových prací ve studijních programech Hospodářská politika a veřejná správa, Finance  a Ekonomika a management.

Spolupráce


Spolupráce na projektech

Naši zaměstnanci rozvíjí svou vědeckovýzkumnou činnost odpovídající jejich odbornému zaměření a podílejí se na řadě vědeckých i prakticky zaměřených projektů, ať již mezinárodních či tuzemských.

Spolupráce s praxí

  • CzechInvest, regionální kancelář Pardubice
  • Česká národní banka
  • EY Česká republika
  • Krajský úřad Pardubického kraje
  • Ministerstvo financí