Ústav ekonomických věd

Ústav ekonomických věd (ÚEV) zabezpečuje na FES výuku obecných a aplikovaných ekonomických předmětů ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika v prezenční a kombinované formě studia v českém jazyce, pro vybrané studijní programy, resp. studenty na výměnných pobytech Erasmus i v jazyce anglickém.

Nabídka zajišťovaných předmětů představuje velmi široké portfolio. Zahrnuje předměty zaměřující se na samotnou podstatu ekonomických věd – jde tedy o výuku obecné ekonomie jako teoretické vědní disciplíny, představující základ pro aplikované obory. Ty směřují do různých oblastí od veřejného sektoru, přes sektor finanční, bankovní až do oblasti pojišťovnictví.

Vedoucí ústavu
doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

doc. Ing.
Jolana
Volejníková
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

jolana.volejnikova@upce.cz
466 036 162
Zástupce vedoucího

doc. Ing.
Jan
Černohorský
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

jan.cernohorsky@upce.cz
466 036 749
Tajemník
Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.

Ing. et Ing.
Veronika
Linhartová
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

veronika.linhartova@upce.cz
466 036 126
Sekretářka
 Helena Oborníková,

Helena
Oborníková


Fakulta ekonomicko-správní

helena.obornikova@upce.cz
466 036 584, 466 036 713

Studium


Vyučované předměty

V rámci bakalářských studijních programů ÚEV  zabezpečuje klíčové státnicové předměty mikroekonomie I. a makroekonomie I. Tyto předměty jsou vyučovány ve všech studijních programech na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v prezenční i kombinované formě studia

V magisterském stupni studia jsou vyučovány předměty navazující, tedy mikroekonomie II. a makroekonomie II., stejně tak veřejná ekonomie II., ekonomika veřejného sektoru II., veřejné finance II.

Vyučované předměty

Témata závěrečných prací

Tématické okruhy závěrečných prací pro bakalářské a magisterské studium.

 

 

 

Témata

Věda a výzkum


Řešené projekty

GAČR č. 17-11795S Modelování dynamiky determinantů národní a regionální produktivity založené na znalostních a kooperačních efektech.

GAČR 17-02509S Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb.

Horizont 2020 WP 2014/2015  Work programme topic Europe as a Global Actor (EULAC_FOCUS project) Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies Call H2020-INT-1-2015: The cultural, scientific and social dimension of EU-LAC relations.

Projekty

Spolupráce s praxí

 • CzechInvest, regionální kancelář Pardubice
 • Česká národní banka
 • Equa bank
 • EY Česká republicka
 • Evropské hnutí v České republice
 • Koalice nevládek Pardubicka, z.s.
 • Komerční banka
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Ministerstvo financí
 • Městská knihovna v Praze
 • Mepco
 • Národní zemědělské muzeum
 • Naviga4
 • Poradenská firma Berman Group, Praha
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!