Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

fes_jambor_200202.jpg

INTERVENCE STÁTU PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH POLITIK NA NÁRODNÍ I REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Vedoucí týmu: Ing. Ondřej Kuba, Ph.D.

Výzkumné zaměření: veřejná ekonomie, veřejná volba, veřejné politiky, intervenční opatření státu, regionální politika a rozvoj, efektivnost.

Interní členové:

 • prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
 • prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, Ph.D.
 • JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Externí spolupracovníci:

 • prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. (Technická univerzita v Košicích, Ekonomická fakulta, Slovensko)
 • Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Ekonomická fakulta, Slovensko)

Výstupy:

 • Stejskal, J., Mikušová Meričková, B., Kuba, O., Jakuš Muthová, N. (2023). Veřejná ekonomie. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer.
 • Kuba, O., Hudec, O., & Stejskal, J. (2022). Economic Discontent and Anti-System Political Parties in the Czech Republic. Problems of Post-Communism, 1-12. ahead-of-print

Projekty:

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO PODPORU CHYTRÝCH MĚST

Vedoucí týmu: Ing. Kateřina Příhodová, Ph.D.

Výzkumné zaměření: využití moderních technologií, jako jsou například Internet věcí (IoT), umělá inteligence (AI), big data a další, pro zlepšení efektivity a kvality služeb a pro zajištění bezpečnosti v chytrých městech.

Interní členové:

 • prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
 • doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
 • Ing. Renáta Bílková, Ph.D.
 • Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Vybrané výstupy členů týmu:

 • Kopackova, H., Komarkova, J., & Horak, O. (2022). Enhancing the diffusion of e-participation tools in smart cities. Cities, 125, 103640.
 • Kopackova, H., & Komarkova, J. (2020). Participatory technologies in smart cities: What citizens want and how to ask them. Telematics and Informatics, 47, 101325.
 • Prihodova, K. (2022). Gender Recognition Based on Hand Thermal Characteristic. Acta Informatica Pragensia, 11(2), 205-217.

Projekty: