Výzkumné týmy vedené mladým vědeckým pracovníkem

INTERVENCE STÁTU PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH POLITIK NA NÁRODNÍ I REGIONÁLNÍ ÚROVNI

 

Vedoucí týmu: Ing. Ondřej Kuba, Ph.D.

Výzkumné zaměření: veřejná ekonomie, veřejná volba, veřejné politiky, intervenční opatření státu, regionální politika a rozvoj, efektivnost

Interní členové:

  • prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
  • prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, Ph.D.
  • JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Externí spolupracovníci:

  • prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. (Technická univerzita v Košicích, Ekonomická fakulta, Slovensko)
  • Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Ekonomická fakulta, Slovensko)

Výstupy:

  • Stejskal, J., Mikušová Meričková, B., Kuba, O., Jakuš Muthová, N. (2023). Veřejná ekonomie. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer.
  • Kuba, O., Hudec, O., & Stejskal, J. (2022). Economic Discontent and Anti-System Political Parties in the Czech Republic. Problems of Post-Communism, 1-12. ahead-of-print

Projekty:

  • European Commission - COST Action CA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European Governance (IGCOORD)
  • SGS2023 - Analýza prvků udržitelných a odolných regionálních inovačních systémů
Rozšířit fotografii: 
true