O fakultě

Druhá nejstarší fakulta Univerzity Pardubice prošla od roku 1991 dynamickým vývojem.

V současné době nabízí šest bakalářských studijních programů a v jejich rámci deset specializací, pět navazujících magisterských studijních programů se sedmi specializacemi a sedm doktorských studijních programů (z toho tři v anglickém jazyce) s pěti specializacemi. Jedna specializace v bakalářském a dvě v navazujícím magisterském studiu jsou nabízeny v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Novinkou od akademického roku 2014/15 je realizace navazujícího magisterského programu typu joint degree s partnerskou univerzitou Litvě.

Ve více než dvaceti oborech studuje přes 1 500 studentů, a tím je FES z hlediska počtu studentů nejpočetnější fakultou ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Absolventi fakulty mají široké uplatnění v praxi veřejné správy i soukromých podnicích, ale i v neziskových organizacích, působí jako znalci ekonomických procesů při vývoji informačních technologií a při jejich provozování, vykonávají adekvátní funkce v pojišťovnictví. Spolupráce s aplikační svérou má řadu podob a realizuje se například zapojením pracovníků z praxe do výuky, organizovaním odborných worskhopů, exkurzí studentů do spolupracijících institucí, realizací odborných praxí či zpracováním závěrečných prací pro partnerské organizace.

 

Rozšířit fotografii: 
false