O fakultě

Druhá nejstarší fakulta Univerzity Pardubice prošla od roku 1991 dynamickým vývojem.

V současné době nabízí tři bakalářské studijní programy a v jejich rámci deset studijních oborů, tři navazující magisterské studijní programy se šesti studijními obory a čtyři doktorské studijní programy (z toho tři i v anglickém jazyce). Jeden studijní obor ve všech stupních studia je nabízen i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, od roku 2014 je realizován akreditovaný joint degree studijní obor v angličtině ve spolupráci s litevskou partnerskou univerzitou.

Ve více než dvaceti oborech studuje přes 1 800 studentů, a tím je FES z hlediska počtu studentů nejpočetnější fakultou ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Absolventi fakulty mají široké uplatnění v praxi veřejné správy i soukromých podnicích, ale i v neziskových organizacích, působí jako znalci ekonomických procesů při vývoji informačních technologií a při jejich provozování, vykonávají adekvátní funkce v pojišťovnictví. Spolupráce s aplikační svérou má řadu podob a realizuje se například zapojením pracovníků z praxe do výuky, organizovaním odborných worskhopů, exkurzí studentů do spolupracijících institucí, realizací odborných praxí či zpracováním závěrečných prací pro partnerské organizace.