Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_4799_195509.jpg

V současné době nabízíme sedm bakalářských studijních programů a v jejich rámci devět specializací, šest navazujících magisterských studijních programů se šesti specializacemi a sedm doktorských studijních programů (z toho tři v anglickém jazyce) s pěti specializacemi. Jedna specializace v bakalářském a dvě v navazujícím magisterském studiu jsou nabízeny v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Realizujeme také navazující magisterský program typu Joint degree s partnerskou univerzitou Litvě.

Ve všech studijhních programech studuje přes 1 800 studentů, a tím je FES z hlediska počtu studentů nejpočetnější fakultou ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Absolventi fakulty mají široké uplatnění v praxi veřejné správy i soukromých podnicích, ale i v neziskových organizacích, působí jako znalci ekonomických procesů při vývoji informačních technologií a při jejich provozování, vykonávají adekvátní funkce v pojišťovnictví. Spolupráce s aplikační svérou má řadu podob a realizuje se například zapojením pracovníků z praxe do výuky, organizovaním odborných worskhopů, exkurzí studentů do spolupracijících institucí, realizací odborných praxí či zpracováním závěrečných prací pro partnerské organizace.