Spolupráce s absolventy

 

V současné době má již naše fakulta téměř osm tisíc absolventů. Jsme si vědomi důležitosti udržení kontaktu s Vámi a neustálého rozvíjení naší spolupráce. Naší snahou je propojení často teoretické výuky a výzkumu s praxí, přenos zkušeností do výuky a celkové zapojení absolventů do života fakulty.

Naším cílem je:

  • Spravovat a rozšiřovat síť absolventů fakulty.
  • Provádět výzkum týkající se uplatnění absolventů na trhu práce.
  • Představovat úspěšné absolventy zájemcům o studium, studentům a široké veřejnosti.
  • Připravovat odborné akce, workshopy a diskusní fóra.
  • Zabezpečovat účast absolventů na výuce a výzkumných projektech.
  • Poskytovat informace a zasílat každoročně Newsletter.

Pro všechny absolventy je také vytvořena skupina Fakulta ekonomicko-správní Alumni na LinkedIn. Neváhejte zažádat o členství.

Fakultu ekonomicko-správní můžete nalézt také na Facebooku. Staňte se fanoušky fakulty a získejte tak přístup k  informacím o aktuálním dění.

 

O aktuálním děním na fakultě se dozvíte v našem Newsletteru:

 

Akademický rok 2018/2019

https://fes.upce.cz/sites/default/files/fes_newsletter_2018_2019_138126.pdf

Akademický rok 2017/2018

https://fes.upce.cz/sites/default/files/fes_newsletter_2018_125144.pdf   

Akademický rok 2016/2017

https://fes.upce.cz/sites/default/files/newsletter_fes_2017.pdf 

 

Rozšířit fotografii: 
false