Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fes

Centrum pro vědu a výzkum je zaměřené na excelentní výzkum v oblasti ekonomických věd a informatiky. Centrum bylo založeno v roce 2020 s cílem koncentrovat interdisciplinární tým vědců a pomocí nejmodernější infrastruktury podpořit jak jejich vzájemnou spolupráci, tak jejich spolupráci s předními zahraničními pracovišti. Cílem centra je provádět excelentní základní a aplikovaný výzkum a vychovávat mladé vědecko-výzkumné pracovníky. Pracovníci centra jsou organizováni do menších výzkumných týmů, které se v současnosti zaměřují zejména na tyto oblasti:

  • Výpočetní inteligence a strojové učení
  • Otevřená data a big data analytika 
  • Inteligentní systémy pro podporu rozhodování ekonomických subjektů
  • Modelování finančních rizik pomocí pokročilých statistických metod
  • Modelování efektivnosti a dynamiky v regionálních znalostních a inovačních ekosystémech
  • Měření efektů přelévání znalostí
  • Modelování souvislostí ekonomického růstu a finanční intermediace
  • Analýza složitosti v obchodních procesech