Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Fakulta ekonomicko-správní je oprávněna na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky vykonávat habilitační řízení ve dvou oborech a řízení ke jmenování profesorem v jednom oboru.

V habilitačním řízení je důležitá vědecká kvalifikace uchazeče. Ta se ověřuje zejména na základě habilitační práce, její obhajoby a na dalších vědeckých a odborných pracech. Dalším důležitým aspektem je pedagogická způsobilost, která se posuzuje na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru.

Habilitační řízení v oboru Regionální a veřejná ekonomie – platnost akreditace do 16. 10. 2023.

Habilitační řízení v oboru Systémové inženýrství a informatika – platnost akreditace do 17. 8. 2028.

Profesorské řízení v oboru Systémové inženýrství a informatika – platnost akreditace do 17. 8. 2023.

 

 

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením nebo s řízením ke jmenování profesorem jsou upraveny Statutem Unviverzity Pardubice.

 

false
Rozšířit fotografii: 
false