Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Fakulta ekonomicko-správní je oprávněna na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky vykonávat habilitační řízení ve dvou oborech
a řízení ke jmenování profesorem v jednom oboru.


 

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

V habilitačním řízení je důležitá vědecká kvalifikace uchazeče. Ta se ověřuje zejména na základě habilitační práce, její obhajoby a na dalších vědeckých 
a odborných pracech. Dalším důležitým aspektem je pedagogická způsobilost, která se posuzuje na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Další informace

ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou
a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru.

Další informace

Habilitační řízení v oborech:

Regionální a veřejná ekonomie

– platnost akreditace do 16. 10. 2023.

Systémové inženýrství a informatika

– platnost akreditace do 17. 8. 2028.

 

 

false

Profesorské řízení v oboru:

Systémové inženýrství a informatika

– platnost akreditace do 17. 8. 2023.

 

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením nebo s řízením ke jmenování profesorem jsou upraveny Statutem Univerzity Pardubice.

false
Rozšířit fotografii: 
true