Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

 

Habilitační řízení v oboru Regionální a veřejná ekonomie – platnost akreditace do 16. 10. 2023.

Habilitační řízení v oboru Systémové inženýrství a informatika – platnost akreditace do 17. 8. 2028.

Profesorské řízení v oboru Systémové inženýrství a informatika – platnost akreditace do 17. 8. 2023.

 

 

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením nebo s řízením ke jmenování profesorem jsou upraveny Statutem Unviverzity Pardubice.

 

false
Rozšířit fotografii: 
false