Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Habilitační řízení v oboru Systémové inženýrství a informatika – platnost akreditace do 17. 8. 2028.

Profesorské řízení v oboru Systémové inženýrství a informatika – platnost akreditace do 17. 8. 2023.

 

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením nebo s řízením ke jmenování profesorem jsou upraveny Statutem Univerzity Pardubice.

Rozšířit fotografii: 
false