Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fes

Úřední deska je určena ke zveřejňování dokumentů a úředních sdělení týkajících se Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Vnitřní předpisy

Vnitřním předpisem Fakulty ekonomicko-správní je zejména "Statut fakulty", který upravuje záležitosti spadající do její rozhodovací a schvalovací samosprávné působnosti. Dále jsou zde zveřejněny volební a jednací předpisy jednotlivých orgánů fakulty.

Základní dokumenty

Zádkladními dokumenty Fakulty ekonomicko-správní jsou především Dlouhodobý záměr fakulty a Výroční zpráva.