Přípravné kurzy z matematiky

Nedílnou součástí studia všech bakalářských studijních programů ekonomických fakult je absolvování předmětů, jejichž náplní jsou základní partie matematiky.

Pro většinu studentů naší fakulty je nutné zvládnutí povinně volitelného předmětu Praktikum z matematiky, který je vyučován v zimním semestru prvního ročníku. Pro všechny studenty je pak nutné úspěšně zvládnout předmět Matematika, který obsahuje základní partie vysokoškolské matematiky. Tento předmět je možné absolvovat během studia buď zimního anebo letního semestru prvního ročníku. Osnovy těchto předmětů stavějí na znalosti středoškolské matematiky v rozsahu předepsaném pro gymnázia. Ze zkušenosti víme, že jedním z významných faktorů neúspěchu při studiu vysokoškolské matematiky je právě neznalost matematiky středoškolské.

Proto Ústav matematiky a kvantitativních metod nabízí možnost upevnění a doplnění si chybějících znalostí formou přípravného kurzu z matematiky. Výuka je zaměřena především na ty části středoškolské matematiky, které jsou nevyhnutelnou podmínkou pro studium vysokoškolské matematiky na naší fakultě. Výuku povedou zkušení pedagogové z Ústavu matematiky a kvantitativních metod.

Podzimní kurz

Zahájení kurzu 27. 8. 2022, ukončení  17. 9. 2022

rozsah 28 vyučovacích hodin (4 soboty  x 7 vyučovacích hodin)

Tento kurz je vhodný pro nově  přijaté studenty do 1. ročníku FES. Výuka je zaměřena především na ty části středoškolské matematiky, které jsou nevyhnutnou podmínkou pro studium vysokoškolské matematiky.

Přípravný kurz se uskuteční v učebnách Fakulty ekonomicko-správní, 2. NP,  Studentská ulice 84, Pardubice - vždy v sobotu od 9 hodin v rozsahu 7 vyučovacích hodin v těchto termínech: 27. 8., 3. 9., 10. 9. a 17. 9. 2022.

Cena kurzu je 2900,- Kč.

Přihlášky zašlete nejpozději do 22. 8. 2022 na níže uvedenou adresu.

Informace k úhradě vložného viz níže.

O případných změnách učeben budete informováni na vrátnici příslušné budovy nebo na stránkách  www.upce.cz/fes.

Doprava k budově Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakultě Jana Pernera z nádraží ČD a ČSAD je autobusem č. 10 do stanice Univerzita, příp. trolejbusem č. 3, nebo autobusem č. 16 do stanice Polabiny, Hradecká.

Mapa univerzitního kampusu 

Zájemci, kteří se do kurzu  závazně přihlásí, již nebudou k návštěvě konzultací  vyzváni zvláštním dopisem, ale dostaví se do kurzu dle výše uvedeného rozpisu.

Kurzovné můžete zaplatit  převodem na náš účet

                                   Univerzita Pardubice          Číslo účtu:   37030561/0100

                                   Studentská 95                       Název a sídlo banky: KB Pardubice

                                   532 10 Pardubice                  Variabilní symbol: 422001

 

Adresa pro zaslání přihlášky:

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Ústav matematických a kvantitativních metod

Studentská 95

532 10 Pardubice

Doklad o zaplacení (stačí čitelná kopie) přiložte prosím k přihlášce.

Přihlášky i potvrzení o platbě lze zasílat i e-mailem na adresu radka.kradlova@upce.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška k  přípravnému  kurzu  z  Matematiky

 

 

Jméno:

 

..................................................................................................

Adresa:

...................................................................................................

...................................................................................................

Telefon: ...................................................................................

E-mail:    ..................................................................................

 

Dále svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí, že v případě mé neúčasti na kurzu se kurzovné nevrací.

Datum, podpis:

Rozšířit fotografii: 
true