Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_3515_188128.jpg

Předpokladem pro úspěšné studium je zvládnutí předmětu Matematika, který obsahuje základní partie vysokoškolské matematiky. Obsah kurzu je zaměřen především na ty části středoškolské matematiky, které jsou nevyhnutelnou podmínkou pro studium vysokoškolské matematiky na naší fakultě.
Ústav matematiky a kvantitativních metod FES nabízí možnost upevnění a doplnění si chybějících znalostí formou přípravného kurzu z matematiky. 

Přípravný kurz se uskuteční v termínech: 2. 9., 9. 9., 16. 9. a 23. 9. 2023.

rozsah kurzu:  28 vyučovacích hodin (4 soboty  x 7 vyučovacích hodin)
cena kurzu: 2 900,- Kč
Bude probíhat v učebnách Fakulty ekonomicko-správní, 2. NP,  Studentská ulice 84, Pardubice.

Přihlášky zašlete nejpozději do 28. 8. 2023 na adresu: 
Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Ústav matematických a kvantitativních metod
Studentská 95
532 10 Pardubice

Doprava k budově Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakultě Jana Pernera z nádraží ČD a ČSAD je trolejbusem  č. 16 do stanice Univerzita, příp. trolejbusem č. 3 do stanice Polabiny, Hradecká.

Mapa univerzitního kampusu 

Zájemci, kteří se do kurzu závazně přihlásí, již nebudou k návštěvě konzultací vyzváni zvláštním dopisem, ale dostaví se do kurzu dle výše uvedeného rozpisu.

Kurzovné 2900,- Kč můžete zaplatit  převodem na náš účet

Číslo účtu:   37030561/0100

Název a sídlo banky: KB Pardubice

Variabilní symbol: 4051423001

Doklad o zaplacení (stačí čitelná kopie) přiložte prosím k přihlášce.

Přihlášky i potvrzení o platbě lze zasílat i e-mailem na adresu radka.kradlova@upce.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška k  přípravnému  kurzu  z  Matematiky

 

Jméno:

..................................................................................................

Adresa:

...................................................................................................

...................................................................................................

Telefon: ...................................................................................

E-mail:    ..................................................................................

Dále svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí, že v případě mé neúčasti na kurzu se kurzovné nevrací.

Datum, podpis: