Orgány fakulty

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník.

Orgány fakulty


Děkan fakulty

V čele fakulty stojí děkan, který je jejím představitelem, řídí její činnost a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkan také jmenuje proděkany fakulty a stanovuje jejich kompetence.

Děkan

Vedení fakulty

Vedení fakulty tvoří děkan, proděkan pro vnitřní záležitosti, proděkan pro vnější vztahy a propagaci, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, proděkan pro pedagogiku a tajemník fakulty.

Vedení

Předsednictvo:

 • JUDr. Martin Šmíd, Ph.D., předseda
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D. (AP)
 • Bc. Patricie-Anna Reitzová (studentka)

Komora akademických pracovníků:

 • prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.
 • Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
 • JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
 • Ing. Jan Fuka, Ph.D.
 • RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.
 • PaeDr. Alexandr Šenec
 • Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
 • Ing. Irena Honková, Ph.D.
 • Ing. Hana Jonášová, Ph.D.

Komora studentů:

 • Bc. Patricie-Anna Reitzová
 • Bc. Lucie Šrámková
 • Bc. Markéta Klapalová
 • Ing. Ondřej Kuba
 • Tomáš Kupilík

Akademický senát fakulty má podle čl. 1, odst. 4 volebního a jednacího řádu patnáct senátorů, deset v komoře akademických pracovníků a 5 v komoře studentů. Členové byli zvoleni na tříleté funkční období od prosince 2019.

true

Složení Vědecké rady FES Univerzity Pardubice na období 2020 – 2023

Předseda: prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan fakulty  

Interní členové:

 • prof. Ing. Jan Čapek, CSc.  
 • prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. 
 • prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. 
 • doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
 • doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
 • doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.
 • doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.    
 • doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
 • doc. Ing. et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
 • doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D.
 • doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
 • JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach   
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
 • prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • prof. Ing. Vladimír Olej, CSc., emeritní profesor Fakulty ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
 • prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
 • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., Ústav ekonomiky a managementu, VŠCHT Praha
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Libereci
 • doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D., Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
 • doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., Sociálně ekonomická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
true

Předseda: JUDr. Barbora Kovářová

Členové - AP

 • prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. (ÚSII)
 • Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D. (ÚMKM)
 • JUDr. Barbora Kovářová (ÚSSV)
 • Ing. Michal Kuběnka, Ph.D. (ÚPEM)
 • JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (ÚSSV)

Členové - studenti

 • Bc. Jana Fikejsová (EM)
 • Bc. Nikol Jiskrová (EM)
 • Bc. Tomáš Fišera (HPVS)
 • Ing. Ondřej Kuba (RVE)
 • Bc. Martin Mazel (HPVS)

Funkční období komise: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023

true

Členové:

 • prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.
 • prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
 • doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.
 • doc. Ing. et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
 • Ing. Jan Fuka, Ph.D.
 • RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.
 • JUDr. Jana Janderová, Ph.D.
 • Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
 • JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
 • Ing. Petr Urbanec
true

Členové:

 • prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.; děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
 • Ing. Jaroslav Folprecht; Krajský úřad Pardubického kraje
 • Marek Hamáš; Equa bank a.s.
 • Ing. Robert Hofman, MBA; Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
 • Ing. Petr Chlupáč; Česká Spořitelna, a.s.
 • Ing. Jiří Janků; Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
 • Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D.; Statutární město Pardubice
 • JUDr. Stanislav Křeček; Veřejný ochránce práv
 • RNDr. Luděk Mácha; CRIF — Czech Credit Bureau, a. s.
 • RNDr. Eva Malinová; Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
 • Ing. Petr Mazánek; Deep Vision s.r.o.
 • Mgr. Markéta Pavelková; Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
 • Jan Procházka; ČSOB Pojišťovna, a. s.
 • Ing. Martin Semerád; eBrána s.r.o.
 • Ing. František Švihlík; Česká obchodní inspekce
 • JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.; KVB advokátní kancelář s.r.o.
 • Ing. Ondřej Vašátko; Finanční úřad pro Pardubický kraj
 • Ing. Tomáš Vlasák; CzechInvest
 • Ing. Petr Zadák; Elektrárny Opatovice, a.s.
true

Předseda: prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
Místopředseda: doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

Členové:

 • prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
 • prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
 • doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.
 • doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.            
 • doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.  
 • JUDr. Jana Janderová, Ph.D.  
 • Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.   
true

Předsedkyně: prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Členové:

 • prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.
 • Ing. Jan Fuka, Ph.D.
 • RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.
 • Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
true
Rozšířit fotografii: 
true