Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_0691_200418.jpg

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník.

Orgány fakulty


Děkan fakulty

V čele fakulty stojí děkan, který je jejím představitelem, řídí její činnost a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkan také jmenuje proděkany fakulty a stanovuje jejich kompetence.

Vedení fakulty

Vedení fakulty tvoří děkan, proděkan pro vnitřní záležitosti, proděkan pro vnější vztahy a propagaci, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, proděkan pro pedagogiku a tajemník fakulty.

Předsednictvo:

 • JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. - předseda
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D. (AP)
 • Ing. Nikola Soukupová (studentka)

Komora akademických pracovníků:

 • doc. Ing.  Robert Baťa, Ph.D.
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.
 • Ing. Irena Honková, Ph.D.
 • RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.
 • Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
 • Ing. Josef Novotný, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
 • PaedDr. Alexandr Šenec
 • JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
 • Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Komora studentů:

 • Ing. Anna Dvořáková
 • Ing. Nikola Soukupová
 • Tomáš Chrastina
 • František Kvapil
 • Soňa Mrázková

Akademický senát fakulty má podle čl. 1, odst. 4 volebního a jednacího řádu patnáct senátorů, deset v komoře akademických pracovníků a pět v komoře studentů. Členové byli zvoleni na tříleté funkční období od prosince 2022.

Složení Vědecké rady FES Univerzity Pardubice na období 2024 – 2027

Předseda: prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan fakulty  

Interní členové:

 • prof. Ing. Jan Čapek, CSc.  
 • prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. 
 • prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. 
 • prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
 • prof. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.
 • doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
 • doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
 • doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.  
 • doc. Ing. et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
 • doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D.
 • doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
 • Mgr. David Zapletal, Ph.D.
   

Externí členové:
 

 • prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
  Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach   
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
 • prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.
  emeritní profesor Fakulty ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný
  Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
 • prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
 • prof. Ing. Martin Pělucha; Ph.D.
  Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
  Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
 • prof. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
  Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
 • prof. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
  Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
  Ústav ekonomiky a managementu, VŠCHT Praha
 • doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
  Sociálně ekonomická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • Ing. Tomáš Vlasák
  CzechInvest, Krajská reprezentace Pardubického kraje
 • Ing. Petr Mazánek
  DEEP VISION s.r.o.

Předseda: 

Členové - AP

 • prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. (ÚSII)
 • Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D. (ÚMKM)
 • JUDr. Barbora Kovářová (ÚSSV)
 • Ing. Michal Kuběnka, Ph.D. (ÚPEM)
 • JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (ÚSSV)

Členové - studenti

 • Ing. Tomáš Fišera 
 • Bc. Jana Fikejsová 
 • Bc. Nikol Jiskrová 
 • Oresta Fedak
 • Aneta Žďárská

Funkční období komise: 7. 11. 2023 - 6. 11. 2025

Členové:

 • prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.
 • prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
 • doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.
 • doc. Ing. et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
 • doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D.
 • Ing. Jan Fuka, Ph.D.
 • RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.
 • Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
 • JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
 • Ing. Petr Urbanec

Členové:

 • prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
  děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
 • Ing. Bc. Jan Slavík
  ředitel, Krajský úřad Pardubického kraje
 • Mgr. Michal Zitko, MPA
  tajemník magistrátu, Statutární město Pardubice
 • Ing. Robert Hofman, MBA
  ředitel, Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
 • Ing. Ondřej Vašátko
  ředitel, Finanční úřad pro Pardubický kraj
 • Ing. Tomáš Vlasák
  ředitel, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Regionální kancelář Pardubického kraje
 • Mgr. Klára Štefančová
  ředitelka, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
 • Ing. Jiří Janků
  ředitel, Pardubický podnikatelský inkubátor, z. ú.
 • RNDr. Eva Malinová
  ředitelka úřadu, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
 • Mgr. Ondřej Šebek
  předseda, Národní sportovní agentura
 • Ing. Tomáš Žďára
  Česká Spořitelna, a.s.
 • Jana Slavíková
  Space Brokers s. r. o.
 • JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.
  KVB advokátní kancelář s.r.o.
 • Ing. Petr Mazánek
  ředitel, Deep Vision s.r.o.
 • Ing. Martin Svoboda
  obchodní ředitel, eBRÁNA s.r.o.
 • David Novák
  UNI Sport CZ s. r. o.
 • Jan Procházka
  předseda představenstva, SmP - Odpady a. s.
 • Ing. Jan Lustyk
  ředitel, RIETER CZ s. r. o.
 • Ing. Aleš Bělík
  ředitel PR, Enteria a. s.
 • Martin Ráliš
  chief strategy officer, Quanti s. r. o.
 • Mgr. Markéta Pavelková
  Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
 • Patrik Biňovský
  zástupce CFO, AKCENTA CZ a.s.
 • Mgr. Romana Zadrobílková
  výkonná ředitelka, Elektrárny Opatovice a. s.

Předseda: prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
Místopředseda: doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

Členové:

 • prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
 • prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.
 • prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
 • doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.
 • doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D.
 • doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.            
 • doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.  
 • JUDr. Jana Janderová, Ph.D.  
 • Ing. et Ing. Martin Lněnička, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.   

Předsedkyně: prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Členové:

 • prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
 • doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.
 • Ing. Jan Fuka, Ph.D.
 • RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.
 • Mgr. Libor Koudela, Ph.D.