Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_4842_195778.jpg

Univerzita Pardubice stanovuje pravidla pro určování práv a podmínek studentů a zaměstnanců univerzity u poplatků spojených se studiem ve směrnici číslo 1/2017: Poplatky spojené se studiem na Univerzitě Pardubice. Směrnice zejména:

  • definuje základní pojmy,
  • stanovuje podmínky poplatků za přijímací řízení, za studium, za prodlouženou dobu studia
  • stanovuje pravidla pro úhradu poplatků,
  • definuje proces přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku,
  • obsahuje formulář pro žádost o přezkoumání rozhodnutí,
  • jmenuje důvody pro snížení/prominutí/odložení termínů splatnosti poplatků za studium.

Výše poplatku za studium podle §58 odst. 3 zákona o vysokých školách („poplatek za prodlouženou dobu studia“) je stanovena ve Statutu Univerzity Pardubice v Článku 11 odst. 1) na 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Pravidla pro výši poplatku za studium v cizím jazyce podle  §58 odst. 4 zákona o vysokých školách jsou stanovena ve Statutu Univerzity Pardubice v Článku 12 odst. 1). Konkrétní výše pro jednotlivé studijní programy v cizím jazyce je zveřejněna ve směrnici fakulty, která studium v cizím jazyce uskutečňuje.