Poplatky za studium na Univerzitě Pardubice

Univerzita Pardubice stanovuje pravidla pro určování práv a podmínek studentů a zaměstnanců univerzity u poplatků spojených se studiem ve směrnici číslo 1/2017: Poplatky spojené se studiem na Univerzitě Pardubice. Směrnice zejména:

  • definuje základní pojmy,
  • stanovuje podmínky poplatků za přijímací řízení, za studium, za prodlouženou dobu studia
  • stanovuje pravidla pro úhradu poplatků,
  • definuje proces přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku,
  • obsahuje formulář pro žádost o přezkoumání rozhodnutí,
  • jmenuje důvody pro snížení/prominutí/odložení termínů splatnosti poplatků za studium.

Výši poplatků za prodlouženou dobu studia a poplatek za další studium pak konkrétně stanoví rektor takto:

Poplatek za prodlouženou dobu studia vyměřený v souladu s článkem 11 odst. 1 Statutu Univerzity Pardubice činí za každých dalších započatých šest měsíců studia 15 000,- Kč.

 

false
Rozšířit fotografii: 
false