Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_3600_195759.jpg

Vzděláváme odborníky v oblasti ekonomických disciplín s akcentem na veřejnou správu, regionální rozvoj a ekonomiku veřejného sektoru, na podnikovou ekonomiku a management nefinančních i finančních subjektů a v oblasti informatiky v oborech těsně napojených na veřejnou správu, regionální rozvoj, podnikovou ekonomiku a pojišťovnictví.

Nabízíme ucelené studium na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni. Realizujeme tzv. joint degree program s univerzitou v Litvě a akreditovali jsme Double Degree program s Technickou univerzitou v Drážďanech. Naši absolventi mají v dobré uplatnění v praxi veřejné správy i soukromých podniků, ale i v neziskových organizacích. Působí jako znalci ekonomických procesů při vývoji i provozování informačních technologií, zastávají funkce v pojišťovnictví.

Zapojujeme se do řešení výzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu. K tomu využíváme financování z tuzemských i zahraničních grantových výzkumných agentur. Zaměřujeme naše projekty na problematiku veřejné správy, informatiky, regionálního rozvoje, ekonomického růstu či environmentální a bezpečnostní aspekty.

Spolupracujeme s aplikační sférou, pracovníky z praxe zapojujeme přímo do výuky, organizujeme odborné workshopy, exkurze studentů do spolupracujících institucí. Realizujeme odborné praxe a také zpracováváme závěrečné práce pro partnerské organizace.

Studium

V současnosti u nás studuje  přes 1 800 studentů. Kromě teoretické výuky klademe důraz na praktické zapojení studentů do expertní činnosti, pořádáme odborné workshopy, studentům zajišťujeme exkurze a stáže. Díky počítačovým laboratořím s interaktivním audiovizuálním vybavením i mobilním učebnám poskytujeme zázemí k výchově budoucích expertů.  

Historie

V roce 1991 byla založena Fakulta územní správy na základě společenské poptávky po odbornících pro nově pojímaný systém veřejné správy. V roce 1993 se přejmenovala na Fakultu ekonomicko-správní a stala se spolu s Fakultou chemicko-technologickou základem pro budování vícefakultní vysoké školy, která se v roce 1994 přeměnila na Univerzitu Pardubice. 

Náš příběh

2022
dsc_2284.jpg
Fakulta se stala členem Asociace děkanů ekonomických fakult, která byla založena jako dobrovolné sdružení představitelů fakult ekonomického zaměření českých veřejných vysokých škol.
2021
dsc_8558.jpg
V listopadu 2021 vyvrcholily oslavy 30. výročí vzniku Fakulty ekonomicko-správní UPCE. Součástí oslav se stal již 15. ročník akce Týden teorie a praxe v ekonomice.
2016
budovafes201678446.jpg
Komfort studentům a pracovníkům fakulty značně zvýšily nové prostory pro výuku v budově EB, které jsou navíc propojeny přemostěním komunikace mezi budovou EB a EA.
1995
budova-fes-0278450.jpg
V roce 1995 fakulta získala akreditaci pro magisterské studium a od té doby prošla výrazným rozvojem
1991
fes-prvni-absolventi78449.jpg
V roce 1991 vydal akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické rozhodnutí o zřízení nových fakult - FCHT a Fakulty územní správy, z níž se později stala FES.

Co o nás říkají

FESka dává studentům nejen možnost studia, ale i příležitost výjezdů do zahraničí. Studenti mohou získat již v průběhu studia zajímavé kontakty na zaměstnavatele a spolupracovat s nimi. Preferujeme individuální přístup a jsme připraveni studenty provést celým studiem k úspěšnému absolutoriu. Prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan. 

Práce na vysoké škole je práce s mladými lidmi, kteří mají optimismus a energii, což mě nabíjí. Vždy mě potěší, když naši absolventi vzpomínají na studium, jako na jedno z nejhezčích období svého života. Doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D., vyučující.

Studium na fakultě mi doslova změnilo život. Poznala jsem spoustu skvělých lidí a získala možnost seberealizace, neboť jsem se vedle studia věnovala mnoha dalším aktivitám, např. jsem pořádala se spolužáky kurz pro prváky, kterým jsme se snažili usnadnit těžké začátky nováčka. Ing. Tereza Gazdíková, absolventka.