Členství v národních organizacích

  • Asociace krizových manažerů
  • Česká geografická společnost
  • Česká kartografická společnost
  • Česká marketingová společnost
  • Česká společnost ekonomická
  • Česká společnost pro systémovou integraci
  • Institut Václava Klause
  • Jednota českých matematiků a fyziků
  • Společnost pro etiku v ekonomice
  • Společnost pro projektové řízení
Obrázek: