Ústav správních a sociálních věd

Ústav správních a sociálních věd zabezpečuje výuku společenskovědních oborů, které souvisí s výkonem veřejné správy a řešením dalších společenských otázek v České republice, a to pro všechny studijní programy a obory bakalářského i magisterského studia.

Vedoucí ústavu
Obrázek uživatele Ing. Jan Fuka, Ph.D.

Ing.
Jan
Fuka
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

jan.fuka@upce.cz
466 036 558, 466 036 083
Zástupce vedoucího ústavu
Obrázek uživatele JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

JUDr.
Martin
Šmíd
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

martin.smid@upce.cz
466 036 164
Tajemnice ústavu

Ing.
Petra
Lešáková


Fakulta ekonomicko-správní

petra.lesakova@upce.cz
466 036 172
Sekretářka

Eva
Bačkovská


Fakulta ekonomicko-správní

eva.backovska@upce.cz
466 036 174

Studium


Vyučované předměty

Ústav vyučuje předměty zaměřené především na veřejnou správu, veřejné i soukromé právo, společenskovědní disciplíny (psychologie, sociologie) a environmentální vědy.

Vyučované předměty

Témata závěrečných prací

Ústav správních a sociálních věd vypisuje témata bakalářských a diplomových prací v studijních programech Hospodářská politika a správa a Ekonomika a management.

Témata

Výzkum a vývoj


Vědecko-výzkumná činnost

Ve své vědecké činnosti se zaměstnanci ústavu věnují oblasti sociálních věd, otázkám veřejné správy a práva a v neposlední řadě environmentálním vědám a udržitelnému rozvoji.

Více o činnosti

Vědecké semináře a další akce

Ústav pravidelně pořádá vědecké semináře zaměstnanců, případně přednášky a semináře hostů z jiných institucí a praxe, především z veřejné správy.

Přehled seminářů a akcí

Projekty

Zaměstnanci ústavu se podíleli či podílejí na řadě vědeckých i prakticky zaměřených projektů, ať již mezinárodních, národních či na úrovni univerzity či fakulty.

Přehled projektů

Spolupráce s praxí

Vědecká i jiná činnost ústavu je vykonávána ve spolupráci s ostatními ústavy fakulty, dalšími univerzitními pracovišti a v propojení s praxí, především ve sféře veřejné správy.

Spolupráce s ústavem
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!