Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fes

Ústav správních a sociálních věd zabezpečuje výuku společenskovědních oborů, které souvisí s výkonem veřejné správy a řešením dalších společenských otázek v České republice, a to pro všechny studijní programy a obory bakalářského i magisterského studia.

Studium


Vyučované předměty

Podílíme se na uskutečňování studijních programů a specializací realizovaných na fakultě.

Témata závěrečných prací

Vypisujeme témata bakalářských a diplomových prací ve studijních programech Hospodářská politika a správa a Ekonomika a management. 

Spolupráce


Spolupráce na projektech

Zaměstnanci ústavu rozvíjí svou vědeckovýzkumnou činnost odpovídající jejich odbornému zaměření a podílejí na řadě vědeckých i prakticky zaměřených projektů, ať již mezinárodních či tuzemských.

Spolupráce s praxí

  • Ministerstvo vnitra České republiky
  • Statutární město Pardubice
  • Pardubický kraj
  • Český statistický úřad
  • Česká obchodní inspekce
  • Svaz měst a obcí České republiky