Stránky vědeckých časopisů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

 

 

 

Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D je recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, finančnictví, sociálních věd, práva, informatiky a systémového inženýrství. Časopis vychází od roku 1996 a jsou v něm publikovány původní vědecké stati v českém, slovenském a anglickém jazyce, které prošly oboustranně anonymním recenzním řízením.

Časopis vychází třikrát ročně v elektronické a tištěné podobě. Plné znění elektronicky publikovaných textů je volně dostupné na internetových stránkách časopisu a na portálu E-shopu vydavatelství Univerzity Pardubice.

Časopis je zařazen do databáze Scopus (SJR  0,232) (http://www.scopus.com/). Dále je indexován v databázích EBSCO (www.ebscohost.com), ProQuest (http://www.proquest.co.uk/en-UK/) a CNKI Scholar (http://scholar.cnki.net/).

Časopis je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.