Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fes

SciPap

Scipap je recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, finančnictví, sociálních věd, práva, informatiky a systémového inženýrství. Časopis vychází od roku 1996 a jsou v něm publikovány původní vědecké stati v anglickém jazyce, které prošly anonymním recenzním řízením.

Časopis vychází třikrát ročně v elektronické podobě. Plné znění elektronicky publikovaných textů je volně dostupné na internetových stránkách časopisu.

Časopis je zařazen do databáze Scopus (SJR  0,232) (http://www.scopus.com/). Dále je indexován v databázích EBSCO (www.ebscohost.com), ProQuest (http://www.proquest.co.uk/en-UK/) a CNKI Scholar (http://scholar.cnki.net/).

Časopis je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

 

E+M Ekonomie a Management (E+M)

 

Fakulta ekonomicko-správní se podílí také na vydávání vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management (E+M).

Jde o vědecký open access časopis, který publikuje vysoce kvalitní originální výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze. Záměrem časopisu je uveřejňovat nové a inspirativní myšlenky, které posouvají hranice existujícího vědeckého poznání. Mezi hlavní oblasti zájmu časopisu patří ekonomie, podniková ekonomika, finance, management, informační management a marketing & obchod. Časopis nabízí teoretické i aplikačně zaměřené příspěvky. Příležitostně publikované přehledové vědecké statě opírající se o již existující poznatky jsou akceptovány pouze v případě, že se opírají o systematickou literární rešerši. Časopis vychází čtyřikrát ročně a všechny příspěvky jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty. Redakce časopisu důsledně dbá na dodržování pravidel publikační etiky.

Časopis je indexován v databázi Web of Science Core Collection.