Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

c8u4wxv5_202495.jpg

Fakulta ekonomicko-správní je tradičním pořadatelem celé řady odborných akcí a konferencí. Mezi pravidelné a cílovou skupinou vyhledávané patří:

Týden teorie a praxe v ekonomice

Propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání je stěžejním tématem týdenní přednáškové odborné akce Týden teorie a praxe v ekonomice, který probíhá pravidelně na podzim na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Po celý týden mohou především studenti navštívit několik desítek různých přednášek z oblasti ekonomie, které jsou pořádány v prostorách Univerzity Pardubice. 

Společnost a její správa

Hlavním cílem akce je otevření aktuálních témat pro diskuzi osobností, které jsou pro danou oblast zásadní, ale vytváří také platformu pro setkávání akademiků, studentů a hostů. Jednoticí linkou všech ročníků je vždy silné téma, síťování, spolupráce a otevřenost. 

Veřejná správa

Hlavním záměrem konference je vytvořit prostor pro dlouhodobější propojování poznatků z oblasti soudobé veřejné správy, regionálního rozvoje a sociální politiky. Konference by se měla stát inspirativním setkáním vědecko-výzkumných pracovníků s fundovanými odborníky z praxe. Předpokládá se, že v jejím průběhu budou z pohledu nejen české, ale i evropské dimenze diskutovány vysoce aktuální problémy soudobé veřejné správy. Hlavními tématy budou problematika regionálního rozvoje a regionální politiky, financování a management veřejného sektoru, aktuální otázky sociální politiky a hodnocení kvality v podnikatelském sektoru a veřejné správě. 

Akce

Akce