Odborné akce, konference

Fakulta ekonomicko-správní je tradičním pořadatelem celé řady odborných akcí a konferencí. Mezi pravidelné a cílovou skupinou vyhledávané patří:

Veřejná správa

Hlavním záměrem konference je vytvořit prostor pro dlouhodobější propojování poznatků z oblasti soudobé veřejné správy, regionálního rozvoje a sociální politiky.

Konference by se měla stát inspirativním setkáním vědecko-výzkumných pracovníků s fundovanými odborníky z praxe.

Předpokládá se, že v jejím průběhu budou z pohledu nejen české, ale i evropské dimenze diskutovány vysoce aktuální problémy soudobé veřejné správy.

Hlavními tématy budou problematika regionálního rozvoje a regionální politiky, financování a management veřejného sektoru, aktuální otázky sociální politiky a hodnocení kvality v podnikatelském sektoru a veřejné správě.

Týden teorie a praxe v ekonomice

Propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání je stěžejním tématem týdenního přednáškového semináře TÝDEN TEORIE A PRAXE V EKONOMICE, který probíhá pravidelně na podzim na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Po celý týden mohou především studenti navštívit několik desítek různých přednášek z oblasti ekonomie, které jsou pořádány v prostorách univerzity – na Fakultě ekonomicko-správní i v posluchárnách fakulty dopravní či chemicko-technologické nebo v kongresovém sále v budově rektorátu.

Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe

Fakulta ekonomicko-správní ve spolupráci se širokou škálou partnerů pořádá každoročně tuto konferenci s cílem ukázat význam aplikace teoretických poznatků do praxe a zároveň zdůraznit, jaký faktický přínos mají praktické zkušenosti pro vědeckou činnost. Důraz je kladen na celostní přístup v chápání sociální politiky, multidimenzionalitu problematiky a hledání nových souvislostí a reflexe mezi vědními obory.

IMEA

Konference IMEA vznikla na základě spolupráce Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a Fakulty Ekonomické Technické univerzity v Liberci. Jejím cílem je zejména:

  • Prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti studentů doktorských studijních programů.
  • Vytvoření prostoru pro komparaci poznatků v rámci různých oborů doktorského studia.
  • Získávání zkušeností z vystupování před odborným publikem.
  • Publikování prací studentů prostřednictvím sborníku z konference.

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Úspěšný cyklus konferencí zabývající se regionálním rozvojem a aktuálními tématy kolem něj pod záštitou Fakulty Ekonomicko-správní bude v roce 2013 na téma: "Obyvatelstvo, region a bezpečnost - "Stěžejním cílem budování měst již od nejstaršího období bylo především vytvoření takových stavebních a prostorových prvků, které by zajistily bezpečnost, obyvatelstva a majetku a jeho růst.

Nepotřebnost hradeb – kamenných valů kolem našich měst, ale neznamená, že naše města a potažmo celá naše kulturní krajina nepotřebují ochranu a obranné prvky. Novodobé zbraně, způsoby boje ale i klima se vyvíjejí rychle a otázkou zůstává, zda se stejně rychle, nebo pokud možno ještě rychleji vyvíjí způsob naší.

Systémové inženýrství

Konference blížící se již svému 50. ročníku je pravidelně pořádána ústavem systémového inženýrství a informatiky. V roce 2012 se konference uskutečnila pod záštitou děkanky Fakulty ekonomicko-správní a to na téma "Systémy složité a zjednodušené".

Rozšířit fotografii: 
false

- Žádný výsledek -