Zahraniční spolupráce

Mezinárodní spolupráci a mobilitu považuje FES za významný předpoklad pro zvyšování kvality činnosti v oblasti vědy, výzkumu a výuky. Vytvořená síť zahraničních partnerů umožňuje FES získávání informací a zkušeností, stejně tak jako mobilitu studentů a pedagogických pracovníků.

FES se aktivně zapojuje do nejrůznějších forem mezinárodní spolupráce. V oblasti vzdělávání se jedná především o mobility studentů na období jednoho až dvou semestrů na všech úrovních, a mobility pedagogů orientuje na vytváření společných vědeckých projektů.

Mezinárodní aktivity vědecko-výzkumné povahy pak zahrnují základní výzkum ve spolupráci se zahraničními partnery, vystoupení na mezinárodních konferencích a publikování v zahraničních odborných periodikách a sbornících.

Rozšířit fotografii: 
false