Zahraniční spolupráce

Mezinárodní spolupráci a mobilitu považujeme za významný předpoklad pro zvyšování kvality činnosti v oblasti vědy, výzkumu a výuky. Vytvořená síť zahraničních partnerů nám umožňuje získávání informací a zkušeností, stejně tak jako mobilitu studentů a pedagogických pracovníků. Aktivně se zapojujeme do nejrůznějších forem mezinárodní spolupráce. V oblasti vzdělávání se jedná především o mobility studentů na období jednoho až dvou semestrů na všech úrovních, a mobility pedagogů orientuje na vytváření společných vědeckých projektů. Mezinárodní aktivity vědecko-výzkumné povahy pak zahrnují základní výzkum ve spolupráci se zahraničními partnery, vystoupení na mezinárodních konferencích a publikování v zahraničních odborných periodikách a sbornících.

Program EU - Erasmus+

  • mobility 
  • smluvní partneři
  • kontakt
Erasmus+

CEEPUS

  • dohody o spolupráci
  • zaměření
  • kontakt
CEEPUS

Joint degree, Double degree

  • Joint Degree
  • Double Degree
Degree

Členství v mezinárodních organizacích

  • seznam organizací
Členství
Rozšířit fotografii: 
true