Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fes

Ústav matematiky a kvantitativních metod zajišťuje na FES výuku matematiky a dalších předmětů, založených na statistických metodách a metodách operačního výzkumu

Řešení teoretických a aplikačních problémů řízení finančních rizik je také důležitou součástí vědecké a výzkumné činnosti na ústavu, která se realizuje formou řešení grantových projektů GAČR. Členové řešitelských kolektivů se zaměřují především na stochastické modelování a simulace při řízení pojistných rizik, na aplikaci bootstrapových metod při tvorbě pojistných rezerv, Markovových procesů v systémech bonus-malus v neživotném pojištění, využití zevšeobecněných lineárních modelů a kredibilních regresních modelů při výpočtu pojistného, modelováním výše pojistných škod netradičními metodami (jádrová hustota, kvantilové metody), možnostmi kvantifikace rizik v činnosti pojišťoven a stochastickými metodami při oceňování produktů životných pojišťoven.

V oblasti vědeckovýzkumné a konzultační se dále ústav zaměřuje především na statistické a numerické metody v různých oblastech užití, na tvorbu programů při matematickém modelování ekonomických a technologických procesů, na optimalizaci dopravních systémů a na pedagogický výzkum.

Studium


Vyučované předměty

Podílíme se na uskutečňování všech tří studijních programů realizovaných na fakultě, a to jak na bakalářském, tak na magisterském stupni.

Témata závěrečných prací

Vypisujeme témata bakalářských a diplomových prací především ve studijních programech Systémové inženýrství a informatika a Ekonomika a management. 

Spolupráce


Spolupráce na projektech

Zaměstnanci ústavu rozvíjí svou vědeckovýzkumnou činnost odpovídající jejich odbornému zaměření a podílejí na řadě vědeckých i prakticky zaměřených projektů, ať již mezinárodních či tuzemských.

Spolupráce

  • AEGON Pojišťovna, a.s.,
  • ČSOB Pojišťovna, a.s.,
  • Krajská správa ČSÚ v Pardubicích.