Informace o přijímacím řízení

 

 

 

Důležitá data

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Elektronická přihláška: do 31. 3. 2023
Maturitní zkouška: do 15. 6. 2023
Zaslání požadovaných dokladů na studijní oddělení:
- ověřená kopie vysvědčení ze 3. roč. SŠ  do 31. 3. 2023
- ověřená kopie maturitního vysvědčení  do 15. 6. 2023

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Elektronická přihláška:  do 15. 4. 2023
Zaslání výpisu studijních výsledků za bakalářské studium:  do 2. 6. 2023
Úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu předložit u zápisu do studia 26. 6. 2023

E-přihláška

Informace o přijímacím řízení

  • podrobná kritéria a podmínky přijetí do bakalářského, magisterského i doktorského studia
  • termíny podání přihlášek
  • informace k podání přihlášky
  • pokyny k platbě
Informace

Přijímací řízení

  • bakalářské programy: bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia a preferenčních bodů
  •  navazující magisterské programy: bez přijímacích zkoušek na základě váženého průměru za bakalářské studium
  •  doktorské programy: v termínu 12. 6. - 30. 6. 2023

Dokumenty k přijímacímu řízení

Rozšířit fotografii: 
true