Informace o přijímacím řízení - aktualita

 

 

 

Důležitá data

 

 • Podání přihlášky do bakalářského studia: od 6. 1. 2020 do 31. 3. 2020.
 • Kopii maturitního vysvědčení zaslat do 30. 6. 2020
 • Zápis do bakalářského studia 15. 7. 2020
 • Termín přihlášek do navazujícího magisterského studia: do 15. 4. 2020.
 • Vážený průměr za bakalářské studium zaslat do 3. 7. 2020
 • Zápis do navazujícího magisterského studia 16. 7. 2020
 • Uzávěrka přhlášek do doktorského studia: 31. 5. 2020.
E-přihláška

Informace o přijímacím řízení

 • podrobná kritéria a podmínky přijetí do bakalářského, magisterského i doktorského studia
 • termíny podání přihlášek
 • informace k podání přihlášky
 • pokyny k platbě
Informace

Přijímací řízení

 • bakalářské programy: bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
 •  navazující magisterské programy: bez přijímacích zkoušek na základě váženého průměru za bakalářské studium
 •  doktorské programy: v termínu od 10. 6. - 3. 7. 2020

Dokumenty k přijímacímu řízení

Rozšířit fotografii: 
false