Informace o přijímacím řízení

 

 

 

Důležitá data

 • Podání přihlášek do nového programu Digitální podnikání do 8. 8. 2022
 • Podání přihlášky do 2. kola bakalářské studium do 8. 8. 2022
 • Úředně ověřenou kopii vysvědčení z předposledního ročníku SŠ zaslat do 8. 8. 2022 (2. kolo, program Digitální podnikání)
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení zaslat do 8. 8. 2022 (2. kolo, program Digitální podnikání) 
 • Doklady pro bonifikaci v přijímacím řízení zaslat do 8. 8. 2022 (2. kolo, program Digitální podnikání)
 • Uchazeči o nový program Digitální podnikání, kteří již na FES zasílali vysvědčení v rámci přijímacího řízení pro akad. rok 2022/2023, nemusí znovu obě vysvědčení zasílat.
 • Termín přihlášek do navazujícího magisterského studia do 8. 8. 2022.
 • Zaslání výpisu studijních výsledků za bakalářské studium do 8. 8. 2022
 • Úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu předložit u zápisu do studia
E-přihláška

Informace o přijímacím řízení

 • podrobná kritéria a podmínky přijetí do bakalářského, magisterského i doktorského studia
 • termíny podání přihlášek
 • informace k podání přihlášky
 • pokyny k platbě
Informace

Přijímací řízení

 • bakalářské programy: bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia a preferenčních bodů
 •  navazující magisterské programy: bez přijímacích zkoušek na základě váženého průměru za bakalářské studium
 •  doktorské programy: v termínu od 13. 6. - 1. 7. 2022

Dokumenty k přijímacímu řízení

Rozšířit fotografii: 
true