Informace o přijímacím řízení - aktualita

 

 

 

Důležitá data

 

 • Podání přihlášky do bakalářského studia je prodlouženo do 15. 4. 2021
 • Úředně ověřenou kopii vysvědčení z předpoledního ročníku SŠ zaslat do 15. 4. 2021
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení zaslat do 16. 7. 2021
 • Doklady pro bonifikaci v přijímacím řízení do 15. 4. 2021
 • Zápisy přijatých uchazečů do 1.ročníku 27. - 30. 7. 2021 (bude upřesněno)
 • Žádost o uznání zahraničního vzdělání nebo nostrifikace  do 8. 8. 2021

       Pro navazující studium bylo vyhlášené dodatečné přijímací řízení. 

 • Přihlášky je možné podávat do 16. 8. 2021
 • Zaslání studijních výsledků za bakalářské studium do 16.8. 2021

 • Termín přihlášek do přijímacího řízení na navazující magisterské studium:  do 15. 4. 2021.
 • Zaslání studijních výsledků za bakalářské studium do 4. 6. 2021
 • Termín ukončení bakalářského studia nejpozději do 17. 9. 2021
 • Zápisy přijatých uchazečů do 1.ročníku 1. 7. 2021
E-přihláška

Informace o přijímacím řízení

 • podrobná kritéria a podmínky přijetí do bakalářského, magisterského i doktorského studia
 • termíny podání přihlášek
 • informace k podání přihlášky
 • pokyny k platbě
Informace

Přijímací řízení

 • bakalářské programy: bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
 •  navazující magisterské programy: bez přijímacích zkoušek na základě váženého průměru za bakalářské studium
 •  doktorské programy: v termínu od 14. 6. - 4. 7. 2021

Dokumenty k přijímacímu řízení

Rozšířit fotografii: 
false