Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_20220621_082459_188149.jpg

Důležitá data

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Elektronická přihláška: od 1. 11.  2023 do 31. 3. 2024
Termíny přijímacích zkoušek pouze pro studijní program Digitální podnikání a Ekonomika a management: 12. 4. 2024, 19. 4. 2024, 11. 6. 2024 a 12. 6. 2024

registrace k přijímací zkoušce


Zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na studijní oddělení: do 14. 6. 2024
 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Elektronická přihláška:  od 1. 11. 2023 do 15. 4. 2024
Zaslání výpisu studijních výsledků za bakalářské studium: 3.  6. 2024
 

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení

  • bakalářské programy Finance, Hospodářská politika a veřejná správa, Aplikovaná informatika, Ekonomika a management sportovních organizací, Systémové inženýrství a informatika:  bez přijímacích zkoušek na základě výsledků závěrečného vysvědčení předposledního ročníku střední školy a bonifikace.
  • bakalářské programy Ekonomika a management, Digitální podnikání: přijímací zkouška z Testu předpokladů pro kritické a kreativní myšlení.  Ukázka testu zde (pro program Ekonomika a amanagement) a zde (pro program Digitální podnikání).
     
  •  navazující magisterské programy: bez přijímacích zkoušek na základě váženého průměru za bakalářské studium
  •  doktorské programy: v termínu od 17. 6.  do 28. 6. 2024

Dokumenty k přijímacímu řízení

Pokud se hlásíte do programu Ekonomika a management a zároveň do programu Digitální podnikání, musíte se zaregistrovat 2x. 

V případě 2 přihlášek do programu Ekonomika a management (specializace Management podniku, Ekonomika a provoz podniku) si zaregistrujete přijímací zkoušku pouze jednou.