Fotogalerie

Rozšířit fotografii: 
false
Instalace děkana Jana Stejskala do funkce
23. ledna 2020 V čele fakulty stojí doc. Jan Stejskal. Jako proděkanky byly jmenovány, doc. Jitka Komárková (proděkanka pro studium a pedagogickou činnost), doc. Renáta Myšková (proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost), doc....
Týden teorie a praxe v ekonomice
18. – 22. listopadu 2019 Přednášky odborníků a manažerů z ČR i ze zahraničí, studenti mají možnost navázat důležité kontakty a nahlédnout do různých oborů.
Imatrikulace
7. listopadu 2019
Promoce
26. června 2019
Sponze
25. června 2019
Vědecko-technický jarmark
13. června 2019 Jarmark pořádá Univerzita Pardubice v rámci městských slavností Zrcadlo umění. Jednotlivé fakulty předvádí novinky a zajímavosti ze svých oborů.
Academic week na FES
8. - 12. dubna 2019 Zástupci zahraničních partnerských univerzit přednášeli na FES.
Kontakt
13. března 2019 Setkání zástupců firem z celé ČR se studenty s cílem umožnit absolventům univerzity (budoucím i současným) získat zaměstnání.
Erasmus+ day na FES
27. února 2019 Informační den ke studiu a stážím v zahraničí.
Sponze a promoce
14. února 2019