Spolupráce se středními školami

Fakulta ekonomicko-správní je pro středoškoláky atraktivní volbou pomaturitního studia. Dnes v našich posluchárnách studuje více než 1500 studentů.

Připravovat mladé lidi  na co nejširší uplatnění v praxi chceme i nadále. Proto jsme v blízkém kontaktu se středními školami na regionální i celostátní úrovni. Popularizujeme tak možnost vzdělávání u nás a podněcujeme diskuzi, která maturantům usnadňuje přechod na vysokoškolské studium.

Pravidelně o sobě dáváme vědět také samotným žákům středních škol. Informujeme je o studiu na fakultě, umožňujeme kontakt s našimi studenty, rádi je pozveme i k nám do učeben nebo do menzy. U nás si mohou na den vyzkoušet, jaké je to být vysokoškolákem. Nebo se zúčastnit zážitkových demonstrací, které v rámci akcí univerzity pořádáme.

Setkání se zástupci středních škol

  • všeobecné informace
  • registrační formulář
  • plánek místa konání
Střední školy

Den vysokoškoláka

  • program dne
  • on-line přihláška
  • kontakt
Vysokoškolák

Akademie mladých občanů

  • na co se můžete těšit
  • materiály
  • fotogalerie
  • kontakt
Akademie
Rozšířit fotografii: 
true