Ústav systémového inženýrství a informatiky

Ústav zabezpečuje výuku ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Informatika a systémové inženýrství vyučovaných na FES.

Základem studia informatiky jsou předměty základy informačních technologií, předměty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů. Pozornost je věnována i předmětům z oblasti informačních systémů a bezpečnosti a ochrany informací. V závěru studia jsou studenti seznámeni s problematikou modelování sociálních a ekonomických procesů.

 

 

Studium


Vyučované předměty

Vyučované předměty

Témata závěrečných prací

Vypisujeme témata bakalářských a diplomových prací především ve studijních programech Informatika a systémové inženýrství a Ekonomika a management. 

Témata

Spolupráce


Spolupráce na projektech

Zaměstnanci ústavu rozvíjí svou vědeckovýzkumnou činnost odpovídající jejich odbornému zaměření a podílejí na řadě vědeckých i prakticky zaměřených projektů, ať již mezinárodních či tuzemských.

Projekty

Spolupráce s praxí

  • Krajský úřad Pardubického kraje
  • Magistrát města Pardubic
  • eBrána, s.r.o.
  • BOC Group company
  • ARCDATA Praha
Spolupráce
Rozšířit fotografii: 
true

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!