Ústav systémového inženýrství a informatiky

Ústav zabezpečuje výuku ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika (SII) vyučovaných na FES.

Základem studia informatiky v obou studijních programech jsou předměty základy informačních technologií, předměty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů. Pozornost je věnována i předmětům z oblasti informačních systémů a bezpečnosti a ochrany informací. V závěru studia jsou studenti seznámeni s problematikou modelování sociálních a ekonomických procesů.

 

 

Vedoucí ústavu
doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D.

doc. Ing.
Petr
Hájek
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

petr.hajek@upce.cz
466 036 147
Zástupce vedoucího
RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.

RNDr. Ing.
Oldřich
Horák
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

oldrich.horak@upce.cz
466 036 038
Sekretářka
 Jana Pilařová,

Jana
Pilařová


Fakulta ekonomicko-správní

jana.pilarova@upce.cz
466 036 037

Studium


Vyučované předměty

Vyučované předměty - ECTS

Témata závěrečných prací

Okruhy pro bakalářské práce pro studijní program B6209 – Systémové inženýrství a informatika.

Okruhy pro diplomové práce pro studijní program N6209 – Systémové inženýrství a informatika.

Témata závěrečných prací
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!