Projekty Grantové agentury České republiky

 • Analýza témat a sentimentu vícenásobných textových zdrojů pro finanční rozhodování (GAČR 16-19590S)
 • Úloha textové informace v modelech predikce finanční tísně podniků - přístupy specifické podle států a průmyslových odvětví (GAČR 13-10331S)
 • Využití GRID technologie pro modelování a optimalizaci procesů ve veřejné správě (GAČR GPP403/10/P334)
 • Použitelnost softwaru pro podporu rozhodování při řešení prostorově orientovaných problémů (GAČR 402/09/0219)Využití geoinformačních technologií pro detekci míst ve městě s vysokou rizikovostí pro tělesně postižené (GAČR 205/09/P120)
 • Modelování místních financí metodami výpočetní inteligence (GAČR GP402/09/P090)
 • Testování a hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy (GAČR 402/08/P202)
 • Podpora manažerského rozhodování za využití metod strojového učení (GAČR 402/05/P155)

 

Projekty Ministerstva Vnitra České republiky

 • Bezpečnost občanů - krizové řízení (MV ČR VF20112015018)
 • Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek (MV ČR 4900/50MV460001)

 

Vědecké týmy

Computational Intelligence

Členové týmu se zaměřují na řešení netriviálních problémů z oblasti průniku informatiky a veřejné správy. Využíváme nástroje a metody z oblasti soft computingu,  data miningu, systémového inženýrství, teorie systémů, správní vědy a sociologie.

V pedagogické oblasti garantují mimo jiné předměty Teorie systémů I a II, Rozhodovací procesy, Business Intelligence, Úvod do systémové integrace, Pojistné inženýrství, Základy sociální politiky, Sociologie.

Členové týmu:

doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES UPa

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES UPa

Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES UPa

Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Ústav správních a sociálních věd, FES UPa

 

Geoinformatika

Členové týmů se zaměřují na řešení otázek v oblasti zpracování a prezentace prostorové informace a použitelnosti. Mezi předměty, které garantují patří Geografické informační systémy, Prostorová analýzy území a Kartografie.

Členové týmu:

doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
GIS, použitelnost webových GIS

doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
použitelnost, bezpečnost, PHP, JAVA

Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
GIS, DPZ, DZO, kartografie, použitelnost v kartografii

Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
informační systémy, text mining

 

Modelling & Data security

Členové týmu se zaměřují na řešení netriviálních problémů z oblasti modelování a bezpečnosti informací.Vědecký tým se zabývá problematikou:

 • Biometrická autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici
 • E-goverment
 • Informační systémy veřejné správy
 • Petriho sítě
 • Použitelnost uživatelských rozhraní
 • Vztah bezpečnosti a použitelnosti

Členové týmu 

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES UPa

doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES UPa

doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES UPa

Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES UPa

Ing. Martin Ibl
Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES UPa