Ústav zabezpečuje výuku ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika (SII) vyučovaných na FES.
 
Základem studia informatiky v obou studijních programech jsou předměty základy informačních technologií, předměty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů. Pozornost je věnována i předmětům z oblasti informačních systémů a bezpečnosti a ochrany informací. V závěru studia jsou studenti seznámeni s problematikou modelování sociálních a ekonomických procesů.
 
Ve studijním programu SII je rozsah předmětů rozšířen i do oblasti algoritmizace a programování, informačních a počítačových sítí, informačních systémů a do umělé a výpočetní inteligence. V závěru studia je výuka zaměřena do oblasti aplikace metod umělé inteligence, systémů pro podporu rozhodování, data miningu,  řízení projektů, simulace a systémového inženýrství. Většina předmětů studia je aplikačně orientována do prostředí veřejné správy.
V oblasti vědeckovýzkumné se ústav věnuje mnoha oblastem. Jedna z nich je soft computing a jeho využití v data miningu, klasifikace dat, modelování a analýza reálných systémů. Výzkum je zaměřen na využití nástrojů teorie rough množin v oblasti machine learning, pro zpracování neurčitých dat a pro tvorbu hybridních modelů.
 
Dalším řešeným okruhem na ústavu je aplikace moderních metod umělé inteligence v oblastech životního prostředí, regionálního rozvoje, ekonomie a financí. Jedná se např. o modelování kvality ovzduší, modelování regionálního a místního udržitelného rozvoje, úvěrového rizika, finančních toků, atd.
 
Na ústavu se také řeší výzkum v oblasti biometrické autentizace, konkrétně dynamiky psaní na klávesnici.
 
Další oblastí jsou aplikace geoinformačních technologií a tematická kartografie, využití geoinformačních technologiíí pro řešení prostorově orientovaných problémů, především se zaměřením na řešení problémů v socioekonomické sféře. Návrh a tvorba webových GIS řešení v souladu s moderními postupy softwarového inženýrství.
 
 V rámci vědeckého výzkumu je na ústavu i několik projektů, na nichž se zaměstnanci aktivně podílejí. Jsou to např.:
 • Rough-fuzzy model a kompexní přístup k hodnocení informačního systému
 • Návrh a ověření algoritmu generování pravidel z informační tabulky vytvořený na bázi teorie rough množin
 • Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi – projekt GAČR
 • Model řízení povzbudivého růstu regionu – projekt GAČR
 • Řízení procesů a kvality - cílem projektu je zvyšování výkonnosti fakulty FES
 • Projekt eGON - spolupráce s Magistrátem Pardubice
 • Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi - projekt MŽP ČR
 •  Model řízení povzbudivého růstu regionu - projekt GAČR
 •  Modelování místních financí metodami výpočetní inteligence - projekt GAČR
 • Využití geoinformačních technologií pro detekci míst ve městě s vysokou rizikovostí pro tělesně postižené – projekt GAČR
 • Testování a hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy – projekt GAČR
 • Použitelnost softwaru pro podporu rozhodování při řešení prostorově orientovaných problémů – projekt GAČR
 • Implementace technologie GPS do výuky předmětu Geografické informační systémy II – projekt FRVŠ