GIS DAY

GIS DAY je celosvětová akce věnovaná geoinformačním technologiím. Většinou se GIS DAY koná druhý týden v listopadu. Akce slouží k představení a propagaci geografických informačních systémů (GIS). Tyto systémy hrají důležitou roli nejen ve státní správě, managementu krizových situací, ochraně přírody apod., ale také ve vzdělávacím procesu, kdy slouží jako zdroje důležitých geografických informací a nástroje pro jejich zpracování a tvorbu map. GIS DAY podporuje Fakulta ekonomicko-správní každoročně. Akce je v režii Ústavu systémového inženýrství a informatiky, ale pravidelně se ho účastní i kolegové z oddělení krizového řízení Pardubického kraje. Přednášeny tedy jsou nejen obecné principy geoinformačních technologií, ale i ukázky aplikací z reálných krizových situací zdejšího regionu.

Akce GIS DAY je vhodná pro studenty zeměpisu, cestovního ruchu, informačních technologii, managementu, marketingu, ekologie a ochrany přírody, ale i pro všechny ostatní zájemce o studium na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

 

Vědecké semináře

Modeling of SWOT Analysis Evaluation and Improvement of Weaknesses Using Fuzzy Aggregation and Case Based Reasoning
Ing. Meaza Haile
Datum konání: 15. prosince 2017, 8:30 – 11:00
Místo konání: zasedací místnost děkanátu FES