Krajský úřad Pardubického kraje, každoroční zajištění komise pro soutěž Zlatý erb.
Členové ústavu, kteří se zabývají webovými technologiemi a problematikou státní správy, od roku 2005 každoročně zajišťují porotu krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb.