Členství v organizacích

Fakulta figuruje na seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti informatiky ve veřejné správě a v oblasti ekonomie a veřejné správy registrovaných na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

V součinnosti Univerzity Pardubice a Magistrátu města Pardubic byl v roce 2002 založen a funguje Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.

V současné době je fakulta zapojena do tuzemské a mezinárodní odborné komunity prostřednictvím členství v těchto organizacích:

 • Členství v domácích organizacích

  • Asociace krizových manažerů

  • Česká geografická společnost

  • Česká kartografická společnost

  • Česká marketingová společnost

  • Česká společnost ekonomická

  • Česká společnost pro systémovou integraci

  • Česká společnost pro operační výzkum

  • Česká statistická společnost

  • Institut Václava Klause

  • Jednota českých matematiků a fyziků

  • Společnost pro etiku v ekonomice  

  • Společnost pro projektové řízení

 

 • Členství v mezinárodních organizacích

  • ERSA (European Regional Science Association)

  • RSAI (Regional Science Association International)

  • NISPACEE (The Network of Institues and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe)

  • EAIE (European Association for International Education)

  • SŠDS (Slovenská štatistická a demografická spoločnosť)

  • SSA (Slovenská spoločnosť aktuárov)

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false