Uvažujete, že byste ve studiu pokračovali i po ukončení magisterského studia? Bavila by vás práce na vlastním výzkumu  nebo se podílet na výuce předmětů? Nechce se vám ještě do pracovního procesu nebo nemáte jasnou představu kde pracovat? 

Přihlaste se na doktorské studium na FES. Přihlášku můžete podat do 31. května.

 

PŘIHLÁŠKA

Výhody doktorského studia

 • Budete mít statut studenta
 • Můžete vyrazit do zahraničí
 • Za studium neplatíte, naopak získáš stipendium 18000,-Kč každý měsíc (v prezenčním studiu)
 • Na doktorátu si tempo určuješ sám/sama
 • Budeš samostatně pracovat na vlastním výzkumu od zvolení tématu, přes návrh řešení, až po publikování a prezentaci výsledků
 • Na studium nejsi sám/sama – celým studiem tě provází školitel
 • Budeš se podílet na výuce předmětů nebo na společném projektu.

Nejčastější dotazy

 

Informace o oborech

 • Vstupní požadavky na uchazeče
 • Charakteristika studijního oboru
 • Cíle studia
 • Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty
 • Studijní plány

Témata disertačních prací

 • Studijní program Hospodářská politika a správa, obor Regionální a veřejná ekonomie
 • Studijní program Ekonomika a management, obor Management
 • Studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor Informatika ve veřejné správě
 • Studijní program Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika

Informace o přijímacím řízení

 • Forma, podoba a náležitosti přihlášky
 • Požadavky k přijímacímu řízení
 • Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky
 • Termín přijímacího řízení
 • Výsledky přijímacího řízení
 • Okruhy otázek k přijímacím zkouškám

Pokyny k zápisu

 • Termín zápisu
 • Náležitosti potřebné k zápisu

Studijní řád doktorského studia

 

 

Kontakt

Referent pro vnitřní záležitosti a rozvoj

Bc.
Radka
Bartoníčková


Fakulta ekonomicko-správní

radka.bartonickova@upce.cz
466 036 013
Rozšířit fotografii: 
false