Témata závěrečných prací

Ústav správních a sociálních věd vypisuje témata bakalářských a diplomových prací v studijních programech Hospodářská politika a správa (HPS) a Ekonomika a management (EM).

Závěrečné práce jsou na ústavu často prakticky orientovány, což posiluje motivaci studenta k lepšímu výkonu (vidí smysl své práce i její konkrétní využití).

Okruhy pro bakalářské práce:

 • Historie a vývoj veřejné správy (HPS)
 • Aktuální problémy veřejné správy (HPS)
 • Samospráva - kraje a obce (HPS)
 • Vybrané problémy správního práva (HPS)
 • Vybrané problémy občanského práva (HPS, EM)
 • Vybrané problémy pracovního práva (HPS, EM)
 • Obchodní korporace (EM)
 • Obchodní smlouvy (EM)
 • Celní a policejní problematika (HPS)
 • Environmentální ekonomika a management (HPS, EM)
 • Odpadové hospodářství (HPS, EM)
 • Aktuální sociologická a psychologická problematika (HPS, EM)
 • Sociální patologie (HPS, EM)
 • Kvalita života (HPS, EM)
 • Rozvoj sociální politiky vybraných cílových skupin (HPS)
 • Neziskové organizace jako ekonomické subjekty (EM)
 • Plánování sociální politiky a její rozvoj na regionální úrovní (HPS)
 • Vybrané patologické jevy v organizaci (EM)
 • Společenská odpovědnost firem jako novodobá humanizující činnost a její dopady (EM)
 • Sociální indikátory (HPS, EM)
 • Hospodářská a sociální geografie (HPS, EM)
 • Demografie (HPS, EM)

Okruhy pro diplomové práce:

 • Veřejná správa (HPS)
 • Správní právo (HPS)
 • Ústavněprávní otázky (HPS)
 • Environmentální ekonomika a management (EM)
 • Aktuální sociologická a psychologická problematika (HPS, EM)
 • Sociální patologie (HPS, EM)
 • Kvalita života (HPS, EM)
 • Rozvoj sociální politiky vybraných cílových skupin (HPS)
 • Neziskové organizace jako ekonomické subjekty (EM)
 • Plánování sociální politiky a její rozvoj na regionální úrovní (HPS)
 • Vybrané patologické jevy v organizaci (EM)
 • Společenská odpovědnost firem jako novodobá humanizující činnost a její dopady (EM)
 • Sociální indikátory (HPS, EM)
 • Sociální geografie (HPS, EM)

 

Rozšířit fotografii: 
false