Témata závěrečných prací

Ústav správních a sociálních věd vypisuje témata bakalářských a diplomových prací v studijních programech Hospodářská politika a správa (HPS) a Ekonomika a management (EM).

Bakalářské práce:

 • Historie a vývoj veřejné správy (HPS)
 • Vybrané problémy občanského práva (HPS, EM)
 • Vybrané problémy pracovního práva (HPS, EM)
 • Obchodní korporace (EM)
 • Obchodní smlouvy (EM)
 • Celní a policejní problematika (HPS)
 • Environmentální ekonomika a management (HPS, EM)
 • Odpadové hospodářství (HPS, EM)
 • Aktuální sociologická a psychologická problematika (HPS, EM)
 • Sociální patologie (HPS, EM)
 • Kvalita života (HPS, EM)
 • Rozvoj sociální politiky vybraných cílových skupin (HPS)
 • Neziskové organizace jako ekonomické subjekty (EM)
 • Plánování sociální politiky a její rozvoj na regionální úrovni (HPS)
 • Vybrané patologické jevy v organizaci (EM)
 • Společenská odpovědnost firem jako novodobá humanizující činnost a její dopady (EM)
 • Sociální indikátory (HPS, EM)
 • Hospodářská a sociální geografie (HPS, EM)
 • Demografie (HPS, EM)
 • Řízení v prostředí veřejné správy (HPS)
 • Organizace veřejné správy (HPS)
 • Kvalita ve veřejné správě (HPS)
 • Působnost obcí a krajů (HPS)
 • Postavení představitelů obcí a krajů (HPS)
 • Efektivnost a kvalita ve veřejné správě (HPS) (HPS)
 • Etika ve veřejné správě a její hodnoty (HPS)
 • Správní řízení (HPS)
 • Správní trestání (HPS)
 • Státní služba (HPS)
 • Kontrola veřejné správy (HPS)
 • Základní zásady činnosti správních orgánů (HPS)
 • Evropský správní prostor (HPS)
 • Pojem podnikatel – manažer – lídr v manažerské praxi (EM)
 • Behaviorální pohled v managementu – empirický důkaz (EM)
 • Kontingenční pohled v managementu – empirický důkaz (EM)
 • Kvantitativní ověřování v managementu (EM)
 • Chráněný trh práce (HPS)
 • Sociální podnikání (EM)

 

Diplomové práce:

 • Správní právo (HPS)
 • Ústavněprávní otázky (HPS)
 • Environmentální ekonomika a management (EM)
 • Aktuální sociologická a psychologická problematika (HPS, EM)
 • Sociální patologie (HPS, EM)
 • Kvalita života (HPS, EM)
 • Rozvoj sociální politiky vybraných cílových skupin (HPS)
 • Neziskové organizace jako ekonomické subjekty (EM)
 • Plánování sociální politiky a její rozvoj na regionální úrovni (HPS)
 • Vybrané patologické jevy v organizaci (EM)
 • Společenská odpovědnost firem jako novodobá humanizující činnost a její dopady (EM)
 • Sociální indikátory (HPS, EM)
 • Sociální geografie (HPS, EM)
 • Rozhodování a motivace manažerů na odlišných úrovních řízení - Behaviorální management (EM)
 • Analýza vybraných alternativních teorií podniku v prostředí současné firmy (EM)
 • Aktuální otázky pracovního práva (HPS, EM)
 • Chráněný trh práce (HPS)
 • Sociální podnikání (EM)

 

 

Závěrečné práce jsou na ústavu často prakticky orientovány, což posiluje motivaci studenta k lepšímu výkonu (vidí smysl své práce i její konkrétní využití). Nabízíme možnost zadání tématu přímo ve spolupráci s institucemi veřejné správy (např. Ministerstvo vnitra, Magistrát města Pardubic aj.).

 

 

Rozšířit fotografii: 
false