Výzkumné a tvůrčí projekty

Ve své vědecké činnosti se zaměstnanci ústavu věnují především společenským vědám – sociologii, psychologii, hospodářské a sociální geografii a dále právní a správní problematice, především v souvislosti s veřejnou správou. Další významnou oblastí bádání na ústavu jsou environmentální vědy, zejména environmentální ekonomika a management a problémy spojené s udržitelným rozvojem.
 

Zajímavé projekty

Výzkum – Dostupnost bydlení v Pardubicích

Smluvní výzkum pro město Pardubice. Cílem je zpracovat analýzu na základě dostupných statistických, demografických, socioekonomických dat a realizovaného kvalitativního a kvantitativního sociologického šetření v oblasti bydlení ve městě Pardubice, která pomůže zjistit, do jaké míry je bydlení pro různé skupiny obyvatel města dostupné a s jakými obtížemi se při zajištění bydlení obyvatelé Pardubic nejčastěji setkávají. Výsledky zpracované analýzy budou sloužit jako výchozí analytický dokument pro plánování a nastavení bytové politiky města v chystané nové strategii bydlení pro město Pardubice. Na projektu pracuje Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

 

Podkladová analýza k lokální koncepci sociálního bydlení v obci Křižánky

Projekt zkoumal možnosti řešení problematiky sociálního bydlení v obci v kontextu bytové nouze a demografické situace. Z našeho ústavu se na projektu podíleli Ing. Robert Baťa, Ph.D., Ing. Jan Fuka, Ph.D. a Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

false

Naši zaměstnanci se podíleli nebo podílejí na těchto projektech

• Výzkum – Dostupnost bydlení v Pardubicích

• Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice (ESPRO)

• Podkladová analýza k lokální koncepci sociálního bydlení v obci Křižánky

• Řízení zdravotnických organizací

• Regionalizace indikátorů ekonomické výkonnosti ve vazbě na kvalitu životního prostředí

• Situace v sociálních službách v Pardubicích

• Průzkum sluchově postižených na území Pardubického kraje

• Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi

• Expert mobility for the creation of a Joint Master Degree on Renewable Energy Technologies and Management

• Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" (v rámci SGS)

• Virtuální univerzita pro veřejnou správu

• Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji

true
Rozšířit fotografii: 
false