Výzkumné a tvůrčí projekty

Ve své vědecké činnosti se zaměstnanci ústavu věnují např. oblasti sociálních věd – sociologie, sociální patologie, psychologie, hospodářské a sociální geografie. Pozornost je věnována také právním a správním problémům, především v souvislosti s veřejnou správou. Další významnou oblastí bádání jsou environmentální vědy, zejména environmentální ekonomika a management a problémy spojené s udržitelným rozvojem.

Vědecko-výzkumné projekty, na kterých se podíleli nebo podílejí zaměstnanci ústavu:

 • Sociální bydlení - obec Křižánky
 • Řízení zdravotnických organizací
 • Regionalizace indikátorů ekonomické výkonnosti ve vazbě na kvalitu životního prostředí
 • Situace v sociálních službách v Pardubicích
 • Průzkum sluchově postižených na území Pardubického kraje
 • Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi
 • Expert mobility for the creation of a Joint Master Degree on Renewable Energy Technologies and Management
 • Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" (v rámci SGA)
 • Virtuální univerzita pro veřejnou správu
 • Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji
 • Lázeňství jako segment ekonomiky České republiky a Japonska