Výzkumné a tvůrčí projekty

Ve své vědecké činnosti se zaměstnanci ústavu věnují především společenským vědám – sociologii, psychologii, hospodářské a sociální geografii a dále právní a správní problematice, především v souvislosti s veřejnou správou. Další významnou oblastí bádání na ústavu jsou environmentální vědy, zejména environmentální ekonomika a management a problémy spojené s udržitelným rozvojem.
 

Projekty řešené či podané

  • Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic (MŠMT). Inovativní metody hodnocení kvality implementace evropských ISO norem v prostředí veřejné správy; členové týmu za ÚSSV: Ing. Jan Fuka, Ph.D., doc. Ing. Robert Baťa, Ph.D., Jana Janderová, Ph.D.; zahraniční partner: Hochschule Zittau/Görlitz; podáno: 2021; možné řešení: 2022-2023

false

Projekty ukončené

  • Visegrad Fuds WellSpaV4: Opportunities and Challenges for V4 Spas; člen týmu: Ing. Jan Fuka, Ph.D.; řešení: 2020-2021.
  • IRS 2020 035 Zvýšení kvality výuky předmětu Public Administration využitím elektronického kurzu předmětu a nových studijních materiálů; nositel: Univerzita Pardubice; řešitel: Ing. Jan Fuka, Ph.D.; řešení: 2020
  • IRS 2020 034 Inovace výuky předmětu Správní právo 1 tvorbou elektronického kursu;  nositel: Univerzita Pardubice; řešitel: JUDr. Jana Janderová; Ph.D., řešení: 2020
  • IRS 2020 042 Zkvalitnění výuky předmětů Communication Skills and Development of Personality Traits a Communication and Managerial Skills prostřednictvím elektronických kurzů; nositel: Univerzita Pardubice; řešitel: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.; řešení: 2020
  • MSMT 73P10 Podnikatelé a malé a střední podniky a jejich chování a behaviorální strategie v rámci podnikatelského prostředí - porovnání rakouských a českých podniků; nositel: Univerzita Pardubice; řešitel: Mandysová Ivana Ing., Ph.D.; řešení: 2015 - 2016.
  • IVF 51401146 Perspective Directions of Development of Intellectual Potential of Society; nositel: Univerzita Pardubice; řešitel: Mandys Jan, Mgr. Ph.D.; řešení: 2014 - 2015.
  • TAČR TD010130 Regionalizace indikátorů ekonomické výkonnosti ve vazbě na kvalitu životního prostředí; nositel: Univerzita Pardubice; řešitel: Obršálová Ilona, doc. Ing. CSc.; řešení: 2012 - 2013
  • MŽP ČR SP/4I2/60/07 Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi; nositel: Univerzita Pardubice; řešitel: Obršálová Ilona, doc. Ing. CSc.; řešení: 2007 - 2011
  • EU LDV PL/04/B/FPP - 174425 Virtuální univerzita pro veřejnou správu; nositel: cizí; řešitel: Obršálová Ilona, doc. Ing. CSc.; řešení: 2005 - 2007.
false
Rozšířit fotografii: 
false