Ústav správních a sociálních věd pravidelně pořádá akce pro studenty i zaměstnance. Jedná se například o přednášky hostů, vědecké semináře nebo akce ve spolupráci s českými i zahraničními organizacemi.

Aktuálně:

Workshop Ochrana spotřebitele

Název akce: 

Ochrana spotřebitele a 10 let účinnosti antidiskriminačního zákona

Krátká charakteristika akce: 

Workshop s účastí zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv - Mgr. Karla Sudy a Mgr. Anny Kateriny Vintrové - na téma ochrana spotřebitele. Workshop je zaměřen především na otázky diskriminace spotřebitele. V rámci tématu jsou řešeny především konkrétní aktuální případy ze soudní a úřední praxe.

Pořadatel:  

Ústav správních a sociálních věd 

Termín: 

17.4.2019, 10:00-12:00

Místo konání:  

EB-01018

Kontaktní osoba:  

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Tel.:  

466 036 164

E-mail: 

martin.smid@upce.cz

Odborné akce Ústavu správních a sociálních věd za rok 2019

Název akce: 

Výzvy současné Evropy 

Krátká charakteristika akce (max. 2 - 3 věty): 

Přednáška Luďka Niedermayera, europoslance a bývalého viceguvernéra ČNB. Hlavní tématy jsou brexit, evropská měnová politika a daňové úniky velkých firem 

Pořadatel:  

Ústav správních a sociálních věd 

Termín: 

20.3.2019 

Místo konání:  

DB-B1 

Kontaktní osoba:  

Ing. Ivana Mandysová, Ph.D. 

Tel.:  

466 036 528 

E-mail: 

ivana.mandysova@upce.cz 

 

Název akce:

US Contract and Banking Law

Krátká charakteristika akce:

V letním semestru přijede další z řady hostujících profesorů z USA – praktikujících právníků. Tento semestr budeme otevírat předmět AUCBL, vyučující bude profesorka Lisa Miller. Náplní bude mezinárodní arbitráž (v podrobnostech viz sylabus předmětu). Předmět bude vyučován blokově, dva týdny v termínu 1.4. -11.4.2019 od pondělí do čtvrtku, každý den v rozsahu jedné přednášky.

Pořadatel:

Ústav správních a sociálních věd

Termín:

1.4. - 11.4.2019

Místo konání:

DB-B5

Kontaktní osoba:

JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Tel.:

466 036 064

E-mail:

jana.janderova@upce.cz

 

Název akce:

První setkání s významným sociologem PhDr. Ivanem Gabalem

Krátká charakteristika akce:

Diskuzní přednáška na téma: „Hlavní výzvy dnešní zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky”. Seminář je určen pro 15 osob. Zájemci nechť se svým jménem a mailem (pro případ organizační změny) registrují na https://doodle.com/poll/4865arekzny6qrf5. V případě naplnění kapacity pište prosím PhDr. Haně Synkové, Ph.D. na hana.synkova@upce.cz, za účelem zajištění větší místnosti.

Pořadatel:

Ústav správních a sociálních věd, Ústav regionálních a bezpečnostních věd ve spolupráci s Katedrou sociální a kulturní antropologie FF UPa

Termín:

19.3.2019, 10:00-11:00

Místo konání:

EB – 01017

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Tel.:

466 036 171

E-mail:

jan.mandys@upce.cz

 

Název akce:

Druhé setkání s významným sociologem PhDr. Ivanem Gabalem

Krátká charakteristika akce:

Diskuzní seminář na téma „Aplikovaný výzkum: Learning by doing!?“, ve kterém náš host představí dlouholeté zkušenosti se svojí výzkumnou firmou GAC spol. s r. o. Jak vybudovat firmu, která se zabývá aplikovaným výzkumem? Jak takové výzkumy probíhají a jak se do nich zapojit?

Pořadatel:

Ústav správních a sociálních věd, Ústav regionálních a bezpečnostních věd ve spolupráci s Katedrou sociální a kulturní antropologie FF UPa

Termín:

19.3.2019, 13:00-14:00

Místo konání:

EA - 10030

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Tel.:

466 036 171

E-mail:

jan.mandys@upce.cz

 

Název akce:

Fungování ITI v praxi Hradecko-pardubické aglomerace

Krátká charakteristika akce:

Představení ITI, jak probíhá komunikace mezi EU - ministerstvem - městem a jak vypadá realizační fáze + vybrané největší/aktuální projekty. 

Pořadatel:

Ústav správních a sociálních věd

Termín:

4.4.2019, 10:00-11:00

Místo konání:

EA - 03026

Kontaktní osoba:

Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

Tel.:

466 036 528

E-mail:

ivana.mandysova@upce.cz

 

Název akce:

Finance institucí veřejné správy v kontextu požadavků 3E

Krátká charakteristika akce:

Vyzvaná přednáška dr. Bakoše z Masarykovy univerzity, ve které budou otevřeny otázky týkající se financí institucí veřejné správy v kontextu požadavků 3E.

Pořadatel:

Ústav správních a sociálních věd

Termín:

9.4.2019, 14:00-15:30

Místo konání:

EA - 02026

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Fuka, Ph.D.

Tel.:

466 036 558

E-mail:

jan.fuka@upce.cz

 

Název akce: 

Ochrana spotřebitele a 10 let účinnosti antidiskriminačního zákona

Krátká charakteristika akce: 

Workshop s účastí zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv - Mgr. Karla Sudy a Mgr. Anny Kateriny Vintrové - na téma ochrana spotřebitele. Workshop je zaměřen především na otázky diskriminace spotřebitele. V rámci tématu jsou řešeny především konkrétní aktuální případy ze soudní a úřední praxe.

Pořadatel:  

Ústav správních a sociálních věd 

Termín: 

17.4.2019, 10:00-12:00

Místo konání:  

EB-01018

Kontaktní osoba:  

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Tel.:  

466 036 164

E-mail: 

martin.smid@upce.cz

 

Vědecké semináře ústavu

 

Průsečíky vědecké práce

Ing. Jan Fuka, Ph.D.

Datum konání: 15. března 2019, 13:30 – 14:30, Místo konání: zasedací místnost děkanátu FES

 

Psychologické aspekty v politice a veřejné správě

PhDr. Josef Duplinský, CSc.

Datum konání: 12. dubna 2019, 10:00 – 11:00, Místo konání: zasedací místnost děkanátu FES

 

Možnosti aplikovaného výzkumu ve veřejné správě

Mgr. Branislav Štefanča (Magistrát města Pardubic)

Datum konání: 10. května 2019, 10:00 – 11:00, Místo konání: zasedací místnost děkanátu FES

 

Porady ústavu

 

15. března 2019, 12:30 – 13:30,  zasedací místnost děkanátu FES

12. dubna 2019, 11:00 – 12:00, zasedací místnost děkanátu FES

10. května 2019, 11:00 – 12:00, zasedací místnost děkanátu FES

true
Pravidelné akce ústavu

 

Přednášky amerických právníků

Ve spolupráci s Center for International Legal Studies organizujeme každoročně přednáškové pobyty amerických právníků na naší fakultě. Tyto přednášky jsou formou blokové výuky zařazeny do studijního plánu a jsou ohodnoceny kredity.

false

Akademie mladých občanů

Společně s platformou Mladí občané (MOB) se podílíme na pořádání Akademie mladých občanů.

Podrobnosti k projektu je možné nalézt na webu Mladých občanů.

Rozšířit fotografii: 
false