Vědecká i jiná činnost Ústavu správních a sociálních věd je vykonávána ve spolupráci s ostatními ústavy fakulty, dalšími univerzitními pracovišti a v propojení s praxí, především ve sféře veřejné správy.

Důraz je rovněž kladen na spolupráci s dalšími vysokými školami. Je nutné zdůraznit i spolupráci s podniky a organizacemi v tuzemsku i zahraničí. Z toho vyplývá velmi dobrá teoretická příprava a především navázání kontaktů na budoucí uplatnění absolventů v praxi ať již v komerční sféře, nebo státní správě a samosprávě.

Zaměření na nekomerční sféru je výhodné především v současné době ekonomické krize, kdy skýtá přístup v zajištění pracovního uplatnění.

Jmenovitě ústav spolupracuje zejména s těmito institucemi:

 • Ministerstvo vnitra České republiky
 • Statutární město Pardubice
 • Pardubický kraj
 • Český statistický úřad
 • zdravotnická zařízení v Ústeckém kraji
 • Center of International Legal Studies v Salzburgu - účast v „Senior Lawyer Program“ (Rakousko, USA)
 • Internationales Hochschulinstitut Zittau (Německo)
 • Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Německo)
 • Institut für Umweltinformatik Hamburg (Německo)

 

Pro praxi dále poskytuje Ústav správních a sociálních věd možnost vzdělávání v oblasti veřejné správy, práva, sociálních věd a environmentální problematiky.

V oblasti veřejné správy a práva nabízí kurzy:

 • občanské a obchodní právo
 • pracovní právo
 • ústavní právo
 • správní právo a správní řízení
 • finanční právo
 • celní právo a celní správa
 • evropské právo
 • vývoj veřejné správy, územní správa a státní správa
 • trh práce a politika zaměstnanosti

V oblasti sociálních věd nabízí kurzy:

 • psychologie
 • sociologie
 • sociologické aspekty v managementu
 • sociální deviace
 • demografie
 • hospodářská geografie

V oblasti životního prostředí pak nabízí kurzy:

 • ekonomika životního prostředí
 • environmentální management
 • krajinná ekologie, krajinné plánování
 • hospodaření s odpady