Vědecká i jiná činnost Ústavu správních a sociálních věd je vykonávána ve spolupráci s ostatními ústavy fakulty, dalšími univerzitními pracovišti a v propojení s praxí, především ve sféře veřejné správy. Důraz je rovněž kladen na spolupráci s dalšími vysokými školami. Je nutné zdůraznit i spolupráci s podniky a organizacemi v tuzemsku i zahraničí.

Z toho vyplývá velmi dobrá teoretická příprava a především navázání kontaktů na budoucí uplatnění absolventů v praxi ať již v komerční sféře, nebo státní správě a samosprávě. Zaměření na nekomerční sféru je výhodné zejména z hlediska jistoty pracovního uplatnění absolventů.

Spolupracujeme zejména s těmito institucemi:

 • Ministerstvo vnitra České republiky
 • Statutární město Pardubice
 • Pardubický kraj
 • Český statistický úřad
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Center of International Legal Studies v Salzburgu - účast v „Senior Lawyer Program“ (Rakousko, USA)
 • Internationales Hochschulinstitut Zittau (Německo)
 • Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Německo)
 • Institut für Umweltinformatik Hamburg (Německo)

Zajišťujeme praxe a stáže pro studenty v těchto institucích:

 • Ministerstvo vnitra České republiky
 • Ministerstvo financí České republiky
 • Magistrát města Pardubic
 • KVB advokátní kancelář
 • Svaz měst a obcí České republiky

 

Rozšířit fotografii: 
false