Výzkumné a tvůrčí projekty

Pracovníci Ústavu podnikové ekonomiky a managementu podílejí nebo podíleli na řešení např. následujících projektů:

  • Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti ekonomika a management.
  • Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomickými a sociálními souvislostmi.
  • Řízení zdravotnických organizací.
  • Bezpečnost občanů – krizové řízení BOKR.
  • Analýza a ověření možností prezentace výsledků výzkumu a aplikovaného výzkumu v rezortu MPSV v rámci ČR a EU.
  • Posílení vzdělávací a vědecké spolupráce mezi ekonomickými fakultami v rámci V4 a zeměmi jihovýchodní Evropy.
  • Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji.
  • Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra.

V návaznosti na tyto aktivity se vědecko-výzkumná činnost Ústavu podnikové ekonomiky a managementu bude orientovat nadále zejména na řešení společných projektů s uznávanými zahraničními i domácími odborníky, na zvýšení míry účasti studentů doktorského i magisterského studijního programu na výzkumných úkolech, uplatňování mezioborovosti ve výzkumu a rozvíjení spolupráce s významnými subjekty aplikační praxe soukromého i veřejného sektoru.