Ústav podnikové ekonomiky a managementu zabezpečuje na FES výuku ekonomických a manažerských předmětů ve studijním programu Ekonomika a management (EM), Hospodářská politika a správa (HPS),  a podílí se též na výuce ekonomických a manažerských předmětů ve studijním programu Systémové inženýrství a informatika. 

Na bakalářském stupni EM se jedná zejména o předměty základy účetnictví, nauka o podniku, podniková ekonomika, účetnictví podniku, management, management znalostí, účetní výkaznictví, podnikové daně, manažerská analýza, marketing, kapitálové trhy, marketing, inovace a tvořivost, řízení lidských zdrojů, malé a střední podnikání, manažerská etika, technologie výroby a služeb, ochrana duševního vlastnictví, podnik v regionálním prostředí, externí a interní komunikace podniku, podniková kultura a public relations. Na magisterském stupni EM se jedná zejména o předměty finanční účetnictví, manažerské účetnictví, management změny, konkurenceschopnost podniku, finanční investování, marketingové řízení, manažerské hry, mezinárodní marketing a management, hodnocení výkonnosti podniku, specifická daňová problematika, finanční nástroje v účetnictví, finanční řízení a seminář k aktuálním ekonomickým otázkám.

Na bakalářském stupni programu HPS se jedná zejména o předměty manažerská ekonomika, daňový systém ČR, základy účetnictví, management, marketing, kapitálové trhy, účetnictví organizací veřejné správy, finanční analýza municipální firmy, řízení lidských zdrojů, manažerská etika a ochrana duševního vlastnictví. Na magisterském stupni se ústav podílí na zajištění studijního programu HPS výukou předmětů finanční účetnictví, finanční investování, marketingové řízení, oceňování majetku, finanční řízení, manažerské účetnictví, finanční restrukturalizace firmy.

Ve vědecko-výzkumné práci se Ústav podnikové ekonomiky a managementu podílí na řešení interních grantů Univerzity Pardubice a projektů na celostátní úrovni se zaměřením na optimalizaci počtu pracovníků v institucích, měření výkonnosti firmy, konkurenceschopnost podniků, uplatňování manažerské etiky, využití exaktních metod v řízení a mnohých dalších. Výsledky jsou publikovány v monografiích, odborném tisku a na konferencích v ČR i v zahraničí.