Nadcházející akce ÚPEM FES

Archiv:

Název akce: Týden teorie a praxe v ekonomice

Odborná akce zaměřená na seznámení studentů a pedagogů FES i široké ekonomické veřejnosti s problematikou české i světové ekonomiky.  Přednášející jsou přední odborníci z vysokých škol a také úspěšní představitelé ekonomické praxe.

pořadatel:

 Ústav podnikové ekonomiky a managementu

 termín:

 6. 11. – 10. 11. 2017

 místo konání:

 areál FES Pardubice - Stavařov

 kontaktní osoba:

 PaedDr. Alexandr Šenec

 telefon:

 466 036559

 e-mail:

 alexandr.senec@upce.cz

 www

 ne

 

Název akce: Založení a vývoj firmy

Odborná přednáška Ing. Serge Faltus, FOREZ s. r. o., výrobce speciálních komponentů.

 pořadatel:

 Ústav podnikové ekonomiky a managementu

 termín:

 Duben 2016

 místo konání:

 FES, zasedací místnost děkanátu

 kontaktní osoba:

 Ing. Josef Novotný, Ph.D.

 telefon:

 466 036 246

 e-mail:

 Josef.Novotny@upce.cz

 www

 ne

Název akce: Automatizace technologických procesů

Odborná přednáška Ing. Jan Pruška, ředitel společnosti ProjectSoft Hradec Králové a. s.,

 pořadatel:

 Ústav podnikové ekonomiky a managementu

 termín:

 Duben 2016

 místo konání:

 FES, zasedací místnost děkanátu

 kontaktní osoba:

 Ing. Josef Novotný, Ph.D.

 telefon:

 466 036 246

 e-mail:

 Josef.Novotny@upce.cz

 www

 ne

Název akce: Projekt spolupráce studentů se zástupci z odborné praxe.

Série workshopů vycházejících z aktuální problematiky praxe.

 pořadatel:

 Ústav podnikové ekonomiky a managementu

 termín:

 2016

 místo konání:

 různé

 kontaktní osoba:

PaedDr. Alexandr Šenec

 telefon:

466 036559

 e-mail:

alexandr.senec@upce.cz

 www

 http://uni-w.cz/

https://www.facebook.com/upceuniw/