Výzkumné a tvůrčí projekty

 

Řešené projekty:

  • GAČR č. 17-11795S Modelování dynamiky determinantů národní a regionální produktivity založené na znalostních a kooperačních efektech; hlavní řešitel: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.; řešení 2017 - 2020,

  • GAČR 17-02509S Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb​; hlavní řešitel: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, spoluřešitelé doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. a Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.; řešení 2017 - 2020,

  • Horizont 2020 WP 2014/2015 ; Work programme topic Europe as a Global Actor (EULAC_FOCUS project) Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies Call H2020-INT-1-2015: The cultural, scientific and social dimension of EU-LAC relations; člen řešitelského týmu: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.; řešení 2016 - 2020.

 

Ukončené projekty:

  • Regional Studies Association London; program: RSA Research Network, název projektu: Policy Making and Politics at the Local Level (RSA RN POL-LOC);  hlavní řešitel: doc.  Ing. Jan Stejskal, Ph.D.; řešení 2013 - 2014,

  • GAČR č. P403/10/1235 Institutional Responses to Financial Market Failures; hlavní řešitel: Prof. Michal Mejstřík, CSc., Univerzita Karlova, spoluřešitel Ing. Jan Černohorský, Ph.D.; řešení 2010 – 2014,

  • GAČR č. 14-02836S Modelování efektů přelévání znalostí v kontextu regionálního a místního rozvoje; hlavní řešitel: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.; řešení 2014 - 2016,

  • GAČR 14-02108S Vzájemná interakce krizí státu a bank; hlavní řešitel: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., Univerzita Karlova, spoluřešitel Ing. Liběna Černohorská, PhD.; řešení 2014 - 2016,

  • Metodika měření hodnoty služeb knihoven; hlavní řešitel: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.; řešení 2016,

  • SGS46021 Modelování ekonomickcýh procesů a interakcí subjektů veřejného a soukromého sektoru; hlavní řešitel: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.; řešení 2016,

  • SGS46022 Determinanty sociálního a ekonomického rozvoje regionů a hodnocení jejich výkonnosti; hlavní řešitel: Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.; řešení 2016.

Rozšířit fotografii: 
false