Spolupráce s praxí

 • CzechInvest, regionální kancelář Pardubice
 • Česká národní banka
 • Equa bank
 • EY Česká republicka
 • Evropské hnutí v České republice
 • Koalice nevládek Pardubicka, z.s.
 • Komerční banka
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Ministerstvo financí
 • Městská knihovna v Praze
 • Mepco
 • Národní zemědělské muzeum
 • Naviga4
 • Poradenská firma Berman Group, Praha
 • Společnost pro etiku v ekonomice, podnikání a správě, z.s.