Témata závěrečných prací

 

Tématické okruhy závěrečných prací pro bakalářské a magisterské studium:

·         Analýzy způsobů podpory inovací v regionech

·         Bankovnictví

·         Dějiny ekonomických teorií

·         Hospodářská politika v EU, resp. ve vybrané zemi

·         Ekonomika sportu

·         Ekonomika školství

·         Ekonomika  volnočasových aktivit

·         Ekonomika obcí a rozvojové aktivity obcí

·         Ekonomika institucí veřejného sektoru

·         Financování obcí a regionů

·         Faktory rozvoje / konkurenceschopnosti regionu

·         Financování veřejných projektů

·         Hodnocení dopadů veřejných projektů na region

·         Hospodaření municipalit            

·         Makroekonomie

·         Metody hodnocení rozvoje regionu / obce

·         Mezinárodní konflikty

·         Mikroekonomie

·         Neziskový soukromý sektor, analýzy zdrojů financování, managementu

·         Podpora inovačního prostředí v ČR

·         Pojišťovnictví

·         Strategické řízení rozvoje regionu

·         Vazby fiskální politiky a makroekonomického výkonu zemí

·         Veřejné finance

·         Veřejné služby a analýzy jejich efektivnosti

·         Veřejný dluh a jeho důsledky

·         Vliv aktivit nižších vládních úrovní na makroekonomickou výkonnost země

·         Využívání moderních nástrojů ekonomického rozvoje financovaných z veřejných rozpočtů