Témata závěrečných prací

Tématické okruhy závěrečných prací pro bakalářské a magisterské studium:

 • Analýzy způsobů podpory inovací v regionech
 • Bankovnictví
 • Dějiny ekonomických teorií
 • Hospodářská politika v EU, resp. ve vybrané zemi
 • Ekonomika sportu
 • Ekonomika školství
 • Ekonomika  volnočasových aktivit
 • Ekonomika obcí a rozvojové aktivity obcí
 • Ekonomika institucí veřejného sektoru
 • Financování obcí a regionů
 • Faktory rozvoje / konkurenceschopnosti regionu
 • Financování veřejných projektů
 • Hodnocení dopadů veřejných projektů na region
 • Hospodaření municipalit            
 • Makroekonomie
 • Metody hodnocení rozvoje regionu / obce
 • Mezinárodní konflikty
 • Mikroekonomie
 • Neziskový soukromý sektor, analýzy zdrojů financování, managementu
 • Podpora inovačního prostředí v ČR
 • Pojišťovnictví
 • Strategické řízení rozvoje regionu
 • Vazby fiskální politiky a makroekonomického výkonu zemí
 • Veřejné finance
 • Veřejné služby a analýzy jejich efektivnosti
 • Veřejný dluh a jeho důsledky
 • Vliv aktivit nižších vládních úrovní na makroekonomickou výkonnost země
 • Využívání moderních nástrojů ekonomického rozvoje financovaných z veřejných rozpočtů
Rozšířit fotografii: 
false