Joint Degree

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Economic Policy and Administration se studijním oborem Regional Development and Governance pro Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Akreditace je udělena do 31. července 2018.

Výuka bude probíhat v anglickém jazyce, forma studia bude prezenční, standardní doba studia 2 roky.

Studijní program bude realizován ve spolupráci se Šiauliai University v Litvě. Studijní program byl zahájen v akademickém roce 2014/2015 a jsou do něho zapojeni studenti z Litvy, Nigérie a Gruzie.

Více informací naleznete na http://jointregion.upce.cz nebo http://jointregion.su.lt/