Členství v mezinárodních organizacích

V současné době je fakulta zapojena do mezinárodní odborné komunity prostřednictvím členství v těchto organizacích: 

AMS  American Mathematical Society 

CILS  Center for International Legal Studies  

EAIE  European Association for International Education

ERSA  European Regional Science Association

IIA  International Institute of Internal Auditors 

KES  International Knowledge-Based Intelligent Information & Engineering Systems 

NISPAcee  The Network of Institues and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

RSAI  Regional Science Association International

 

Rozšířit fotografii: 
false