Programy EU – Erasmus+

Fakulta ekonomicko-správní se v oblasti internacionalizace soustřeďuje na zapojení do programu ERASMUS+ a další bilaterální spolupráci. V rámci projektu ERASMUS+ patří FES mezi fakulty s nejvyššími počty vyjíždějících a přijíždějících akademických pracovníků a rovněž tak i studentů. Na základě těchto výměn se pak spolupráce prohlubuje, jak v oblasti pedagogické, tak v oblasti výzkumné. 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Program je určen pro studenty, akademické pracovníky a ostatní zaměstnance vysokoškolských institucí a také pro školitele z podniků a dalších subjektů. 

 

Mobility studentů

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Celý zahraniční pobyt studenta je podpořen stipendiem, které činí v průměru 450 EUR na každý měsíc pobytu

 • studijní pobyt

Studium na zahraniční vysokoškolské instituci v délce od 3 do 12 měsíců (1-2 semestry). Do výběrového řízení se může přihlásit každý student FES. Ti, kteří ve výběrovém řízení uspějí, jsou nominováni ke studiu na partnerské univerzitě v zahraničí. Studium v zahraničí je regulérní součástí studia na domácí instituci a po návratu ze zahraničí by mělo být plně uznáno. V den zahájení výjezdu musí být student zapsán minimálně do 2. ročníku bakalářského studia.

 • pracovní stáž

Stáž v podniku, školícím nebo výzkumném středisku nebo v jiné organizaci v délce od 2 do 12 měsíců. Po absolvování výběrového řízení, mohou studenti vyjet na pracovní stáž během celého kalendářního roku už jako studenti 1. ročníku bakalářského studia.
 

false

Mobility zaměstnanců

 • výukový pobyt

Doporučená délka výukového pobytu jsou minimálně 2 pracovní dny. Maximální délka pobytu je 2 měsíce. Bez ohledu na délku výukového pobytu je podmínkou minimálně 8 odučených hodin, při pobytu delším než 5 pracovních dní je nezbytné proporcionální navýšení výukových hodin.

 • školení

Účelem pobytu na školení je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností během praktického školení, studijní návštěvy, stínování nebo jiných forem školení v souladu s pracovním programem školení. Pracovní program musí před zahájením pobytu potvrdit vysílající instituce i přijímající instituce/organizace.

 

  false

  Národní agentura pro vzdělávací programy

  • typy zahraničních pobytů
  • kam vyjet
  • finanční podpora
  Agentura

  Smluvní partneři Erasmus+

  • partneři pro akademické mobility
  • partneři pro studentské mobility
  Partneři
  Rozšířit fotografii: 
  false