Programy EU – Erasmus+

Všeobecné informace

Program ERASMUS+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a navazuje na úspěšný program celoživotního učení  - LLP/Erasmus, který probíhal v letech 2007 - 2013.

Program ERASMUS+ je určen především pro studenty, ale i pro akademické pracovníky a ostatní zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Erasmus+ program nabízí tyto aktivity:

Mobility studentů

Mobility zaměstnanců

Více informací o jednotlivých aktivitách naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP):

 

false
false