Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_4953_195733.jpg

Přijímací řízení do bakalářských programů Finance, Hospodářská politika a veřejná správa, Management sportovních organizací, Aplikovaná informatika, Informatika a systémové inženýrství

 • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou
 • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení do 14. 6. 2024 na studijní oddělení fakulty
 • zaslání ověřené kopie závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku střední školy do 31. 3. 2024
 • pořadí uchazečů do jednotlivých studijních specializací bude určeno na základě studijního průměru ze závěrečného vysvědčení předposledního ročníku střední školy a bodového hodnocení.

  Uchazeč musí získat minimálně 50 bodů v přijímacím řízení, aby mohl být přijat.


Přijímací řízení do bakalářských programů Ekonomika a management, Digitální podnikání 

 • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky z Testu předpokladů pro kritické a kreativní myšlení. Uchazeč musí získat minimálně 20 bodů z testu, aby mohl být přijat.
  Student se musí na přijímací zkoušku sám zaregistrovat - Registrace zde. 

  Test předpokladů pro kritické a kreativní myšlení 
  obsahuje 20 otázek a probíhá ve stanovený den a čas v PC učebnách Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Uchazeč má přesně vymezený čas 40 min, ve kterém je nutné z předem připravených odpovědí vybrat jednu správnou. Hodnocení Testu předpokladů pro kritické a kreativní myšlení probíhá tak, že pokud uchazeč zodpoví testovou položku správně, získává za ni 5 bodů. V opačném případě získá 0 bodů. Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodového zisku (max. 100 bodů). 
  Pokud se uchazeč hlásí do programu Ekonomika a management a zároveň do programu Digitální podnikání, musí se zaregistrovat 2x. 
  V případě přihlášky do více specializací programu Ekonomika a management vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou.
  Ukázka vzorového Testu předpokladů pro kritické a kreativní myšlení pro program Ekonomika a management
  Ukázka vzorového Testu pro přijímací řízení do programu Digitální podnikání.


Pořadí do všech bakalářských studijních programů si uchazeči mohou vylepšit bonifikací:

 • za úspěšné složení nepovinné maturitní zkoušky z předmětů Matematika+  nebo Matematika rozšiřující
 • výsledkem z testu OSP nebo z testu Matematiky v rámci Národní srovnávací zkoušky (NSZ, Scio) v termínu od prosince 2023 do  31. 5. 2024;
 • za úspěšnou účast v krajském kole Matematické olympiády vyhlašované MŠMT ČR a MŠMT SR v kategorii A, B, C nebo P (viz Organizační řád soutěže) ve školním roce 2023/24 nebo předchozích 4 letech; (uchazeč obdrží 100 bodů).
 • za úspěšné absolvování certifikované jazykové zkoušky z angličtiny na úrovní B2 a vyšší, kopii certifikátu je nutné zaslat na studijní oddělení do 14. 6. 2024; (uchazeč obdrží v přijímacím řízení 50 bodů)
 • za účast ve středoškolské odborné činnosti ( SOČ) v oboru matematika, informatika, ekonomika a řízení nebo ekonomika a management (uchazeč obdrží 100 bodů)
 • za prospěch z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury;
 • za úspěšnou účast v Soutěž & Podnikej, tj. za účast v republikovém finále nebo za 1. – 3. místo v republikovém finále – pouze pro studijní program „Ekonomika a management“; (uchazeč obdrží 100 bodů);
 • za úspěšnou účast v Ekonomické olympiádě pořádané INEV z.ú. – pouze pro studijní programy „Ekonomika a management“ a „Finance” (uchazeč obdrží 100 bodů).
 • za členství ve sportovní organizaci a působení ve výkonnostním sportu po dobu minimálně tři let (platí pouze pro program Ekonomika a management sportovních organizací). Tato skutečnost bude doložena potvrzením ze sportovní organizace.

Body získané za studijní průměr nebo za Test kritického a kreativního myšlení a za výše uvedené bonifikace se sčítají.

Povinností uchazeče je doručit:

do 31. 3. 2024 úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku střední školy na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

do 14. 6. 2024 ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeč, který má zájem o bonifikaci v přijímacím řízení,musí zaslat do 14. 6. 2024 na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice  některý z následujících dokladů:

 • potvrzení o úspěšné účasti v krajském kole Matematické nebo Ekonomické olympiády nebo v Soutěž a podnikej
 • certifikát o jazykové zkoušce z angličtiny
 • potvrzení o účasti v SOČ

Výsledky  testu OSP uchazeč nezasílá, společnost Scio je fakultě předá.

Směrnice FES Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2024/2025


Přijímání uchazečů s jiným státním občanstvím

Další informace pro uchazeče ze zahraničí naleznete zde.