Témata závěrečných prací

Tematické okruhy závěrečných prací

Studijní program 6209T030 Pojistné inženýrství

 • Problematika tvorby pojistných rezerv v pojišťovnách
 • Dlouhověkost a její dopad na finanční strategie pojišťoven
 • Vývojové trendy v pojištění a zajištění
 • Pojistné trhy
 • Demografický vývoj a pojišťovnictví
 • Rizika v pojišťovnictví
 • Matematické modelování a aktuárské vědy

Studijní program 6209R000 Management finančních rizik

 • Podnikatelská rizika
 • Rizika investičních společností a finančního investování
 • Modelování a simulace v oblasti finančních rizik
 • Rizika hypotečních úvěrů
 • Segmentace klientů bankovních institucí z hlediska rizikovosti

Členové ústavu vedou závěrečné práce také v tematických okruzích, vypsaných ostatními ústavy fakulty s akcentem na využití matematických, statistických a optimalizačních metod.