Vědecká rada

Složení Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

na období 2016 – 2019

Předseda: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.                        

Interní členové:         

 • prof. Ing. Jan Čapek, CSc.    
 • prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.    
 • prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.
 • doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.    
 • doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
 • doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.    
 • doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
 • doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.     
 • doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
 • Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. Ing. Josef Arlt, CSc.     
 • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.    
 • prof. Ing. Petr Doucek, CSc.     
 • prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.    
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.    
 • prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 
 • prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
 • doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.     
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Obrázek: