Ediční rada

Předseda: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

Členové:

 • prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
 • doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
 • doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.
 • doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
 • doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
 • doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
 • Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
 • Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.
 • Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA
 • Ing. Filip Gyenes
 • Ing. Petr Urbanec

Obrázek: