Akademický senát

Předsednictvo (zvolené na jednoleté funkční období od 11. prosince 2017):

 • Mgr. Jan Fuka, Ph.D. předseda
 • Mgr. Jan Mandys, Ph.D., akademický pracovník
 • Pavel Vajrauch, student

Komora akademických pracovníků:

 • Duplinský, Josef, PhDr. CSc.
 • Fuka, Jan, Ing. Ph.D.
 • Knězáčková, Radka, Ing. Ph.D.
 • Koudela, Libor, Mgr. Ph.D.
 • Kožená, Marcela, doc. Ing. Ph.D.
 • Mandys, Jan, Mgr. Ph.D.
 • Panuš, Jan, Ing. Ph.D.
 • Stejskal, Jan, doc. Ing. Ph.D.
 • Šenec Alexandr,  PaedDr.
 • Volejníková, Jolana, doc. Ing. Ph.D.

Komora studentů:

 • Dobeš Ondřej
 • Jelínek Petr
 • Kuba Ondřej
 • Rajtrová Helena, Bc.
 • Vajrauch Pavel


Akademický senát fakulty má podle čl. 1, odst. 4 volebního a jednacího řádu patnáct senátorů, deset v komoře akademických pracovníků a 5 v komoře studentů. Členové byli zvoleni na tříleté funkční období od 14.12.2016.

Obrázek: