Dodatečné přijímací řízení

2. 8. 2021

Fakulta ekonomicko-správní vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Bakalářské studium pro studijní programy:

Podmínky pro přijetí zůstávají stejné jako v 1. kole. 

Navazující magisterské studium pro studijní programy:

 

Podmínky pro přijetí zůstávají stejné jako v 1. kole. 

Elektronická přihláška k vyplnění zde.

Přihlášky přijímáme do 16. 8. 2021.

doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
proděkanka pro studium a pedagogickou činnost